Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de discussies over de komst van megastallen in Nederland lijken de verschillende overheden (rijk, provincies en gemeenten) de risico’s voor de volksgezondheid steeds minder aandacht te geven. Worden voor bijvoorbeeld ruimtelijke aspecten normen gesteld (de hoogte van de stal, de kleur van het dak), toetsbare normen met betrekking tot de gezondheidsrisico’s komen niet of nauwelijks aan bod. Dat stellen een aantal belangengroepen, zoals vereniging Behoud de Parel in Grubbenvorst (Limburg) en de stichting VROM? uit Vroomshoop (Overijssel) samen met zes andere belangengroepen in een brief aan drie ministers, de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg en de betrokken gemeentes in deze provincies. In de brief worden ze gewezen op een aantal cruciale rapporten, die duidelijk de voor de belangengroepen onacceptabele gezondheidsrisico’s aantonen en beschrijven. Indien de overheden geen aandacht besteden aan de gezondheidseffecten kunnen zij in de toekomst schadeclaims van burgers verwachten.

De belangengroepen zijn van mening dat het rapporten betreft, die er niet om liegen. Zij geven klip en klaar aan welke risico's er aan deze ontwikkeling kleven. De rapporten zijn vrij toegankelijk en komen van gerenomeerde instituten als RIVM, GGD, Voedsel en warenautoriteit, etc. In bijgaande bijlage de brief, waarin kan worden doorgeklikt naar alle verwijzingen.

De vereniging Behoud de Parel wijst er op dat komende vrijdag in Provinciale Staten van Limburg besloten wordt over een burgerinitiatief van de vereniging. Eén van de punten in dat burgerinitiatief is het maken van een zogenaamde “gezondheidseffectrapportage” voor landbouwontwikkelingsgebieden, vóórdat er megastallen verrijzen. Tijdens de discussie in de Statencommissie “Fysiek Domein” wezen verschillende fracties naar aanleiding van het burgerinitiatief op de gezondheidsrisico’s en vroegen ze gedeputeerde Driessen (CDA) om gezondheidsgaranties voor de bevolking. Of gedeputeerde Driessen die garanties gaat bieden is de vraag.

In de brief wordt ook een duidelijke claim gelegd op de toekomst, geïnspireerd door de claims die op de tabaksindustrie afkwamen in de jaren 90 en de problematiek van asbest, waarbij ook jaren actie nodig was om de gezondheidsbedreigingen onder de aandacht te brengen en vervolgens schadevergoeding voor de slachtoffers te claimen. De groepen stellen in hun brief dat keer op keer is gebleken dat men niet duidelijk kon krijgen wat men al wist of had kunnen weten. Met deze brief is in ieder geval vastgelegd wat men had kunnen weten. Als over enige tijd een omwonende van een LOG bij zijn beleidsbepaler een claim wil leggen voor zijn opgelopen COPD, dan heeft hij hier een houvast aan, aldus de belangengroepen. De groepen wijzen er op dat men wellicht aan de ondernemer moet betalen als deze mega-ontwikkelingen niet doorgaan. Ze hopen dat nu met hun brief misschien duidelijk wordt welke vergoedingen we straks moeten betalen aan de slachtoffers als alles wel doorgaat.

RTV OOST in Overijssel besteedde zowel op radio als TV aandacht aan de brief van de belangengroepen. Klik op http://www.rtvoost.nl/nieuws/?nid=91302&cat=1 en vervolgens op "video", voor de TV-uitzending en klik op http://www.tvoost.nl/radio/?uid=93741 en vervolgens op "Boeren, burgers en buitenlui" voor de radio-uitzending.

Behoud de Parel