Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provinciale Staten van Limburg heeft vrijdag 19 december 2008 het burgerinitiatief van de inwoners van Grubbenvorst (georganiseerd door Behoud de Parel) tegen de vestiging van een megastal in het Noord-Limburgse dorp met 34 tegen 12 stemmen verworpen. SP, Groen Links, de Partij voor de Dieren, SPD en D66 stemden tegen de komst van het bedrijf. Alle fracties in Provinciale Staten zijn wel van mening dat de gezondheidsrisico's van megastallen beter in beeld gebracht moeten worden.

De Limburgse Staten besloten na een uitvoerig debat te wachten op antwoorden van de drie betrokken ministers Ab Klink (Volksgezondheid), Jacqueline Cramer (Milieu) en Gerda Verburg (Landbouw) op vragen over de gezondheidsrisico’s van megastallen.

Gedeputeerde Ger Driessen (CDA) vroeg zich af of de provincie wel gaat over de mogelijke vestiging van een megastal in Grubbenvorst. Hij ziet daarin allereerst een taak voor de gemeente Horst aan de Maas, waaronder Grubbenvorst valt. Wel zal de provincie er bij de gemeente Horst aan de Maas op aandringen een ”gezondheidseffectenstudie” uit te voeren. Veel inwoners verzetten zich tegen de bouw van een bedrijf met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie in Grubbenvorst.

Vereniging Behoud de Parel is teleurgesteld over de uitslag van de stemming over het burgerinitiatief, maar is wel blij dat er door het debat een onderzoek komt naar de gezondheidseffecten van de megastal.

In L1 Laat (http://webtv.l1.nl/player/mediaplayer.asp?root=l1nws&dir=vrijdag/L1LT) van vrijdag 19 december 2008 als laatste onderwerp een kort interview met Paul Geurts van vereniging Behoud de Parel

Behoud de Parel