Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het blijft onzeker of er op korte termijn een onderzoek komt naar de gezondheidsrisico's van grootschalige intensieve veehouderijen voor de mens. Minister Verburg van LNV lijkt niet van plan om opdracht voor een dergelijk onderzoek te geven. Het college van Gedeputeerde Staten van Brabant wil de kosten voor een dergelijke studie in ieder geval ook niet alleen dragen.

Met name in regio's waar plannen bestaan voor grootschalige veehouderijbedrijven in landbouwontwikkelingsgebieden wordt aangedrongen op onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de gezondheid van mensen die in de omgeving van dergelijke bedrijven wonen. Begin januari wordt alsnog een poging gedaan om minister Verburg van LNV over de streep te trekken. Alle tot dusver gedane gezondheidsonderzoeken worden daarbij op een rij gezet tijdens een bijeenkomst op het ministerie.

(Bron: Brabants Dagblad, 17/12/08)

Behoud de Parel