Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN BOSCH - De SP-Statenfractie vindt het onacceptabel dat er geen landelijk onderzoek komt naar de gezondsheidsrisico’s van megastallen. "Daarom komen wij in de eerstkomende Statenvergadering van 30 februari met het voorstel om dat in Brabant zelf te gaan doen”, reageert SP-Statenlid Ron van Zeeland op eerdere berichten uit Den Haag dat alleen bestaande onderzoeken tegen het licht worden gehouden.

"Het ministerie van LNV wil het niet en bedient zich nu van vertragingstaktieken om een gezondheidsonderzoek te torpederen, terwijl ondertussen in Brabant het ene na het andere plan voor een megastal wordt gelanceerd. Nu is Berghem weer aan de beurt. Wij kunnen niet werkloos blijven toekijken hoe deze kwestie in het moeras van de Haagse bureaucratie verdwijnt”, betoogt Van Zeeland.

De SP wil nu een beslissing gaan forceren, ook al omdat volgens hem een meerderheid in Provinciale Staten voor zo’n onderzoek is.

Behoud de Parel