Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er komt geen internationale conferentie over de gezondheidsrisico’s van schaalvergroting in de intensieve veehouderij. Dat schrijft minister Verburg in een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer had op initiatief van PvdA en CDA minister Gerda Verburg per motie gevraagd deze te organiseren. Hoewel schaalvergroting in sommige landen, waaronder Denemarken en Duitsland, een belangrijk politieke en maatschappelijk vraagstuk is, speelt het volgens Verburg op de Europese agenda geen rol van betekenis. Zij voelt er daarom niets voor een internationale conferentie te organiseren. "Dat is op dit moment niet opportuun", schrijft zij aan de Tweede Kamer.

De opdracht van het parlement kwam voort uit de vrees dat er meer risico’s zijn voor volks- en diergezondheid als verschillende diersoorten bij elkaar worden gehouden. Verschillende onderzoeken, waaronder van het RIVM, hebben dit aangetoond. De motie riep daarom tevens op te komen met voorstelen voor vervolgonderzoek. Eerder heeft Verburg al aangegeven eerst de bestaande studies te willen inventariseren.

Lutz Jacobi, een van de indieners van de motie, weet nog niet of zij akkoord gaat met de uitleg. "Je kunt het positief en negatief uitleggen", zegt zij. Wel wijst zij er op dat volgens haar nader onderzoek wel degelijk gewenst is.

In de brief aan de Tweede Kamer (zie bijlage) gaat Verburg ook in op andere ontwikkelingen rondom megastallen en gezondheidsrisico's. Zo zal het ministerie van VWS in overleg met het RIVM en andere betrokkenen nader bekijken of essentieel onderzoek ontbreekt om de risico's en kansen van intensieve veehouderij voor de volksgezondheid in te schatten. Daarbij zal het ministerie van VWS ook een instrumenten als een Gezondheidseffectraportage onderzoeken, waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden aan de inrichting van nieuwbouw van veehouderijbedrijven.

Veehouderij - van biologisch tot grootschalig en intensief - kan gevolgen hebben voor de volksgezondheid, stelt Verburg. Ze wijst op twee rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2008 over de relatie megastallen of intensieve veehouderij en gezondheid. Daarin wordt op basis van de kennis van nu een aantal risico's maar ook kansen geschetst. Juist bij nieuwbouw kunnen maatregelen genomen worden die de dreigingen voor zowel dierziekten als voor de volksgezondheid beperken. Op basis van die rapporten kunnen GGD'en gemeenten adviseren bij de vergunningverlening aan veehouderijbedrijven.

De gezamenlijke GGD'en in Zeeland en Brabant hebben met het RIVM een informatieblad intensieve veehouderij opgesteld op basis van bestaand onderzoek. Dit informatieblad zal breed worden verspreid in Nederland. Het ministerie van VWS zal in overleg met het RIVM en andere betrokkenen nader bekijken of essentieel onderzoek ontbreekt om de risico's en kansen van intensieve veehouderij voor de volksgezondheid in te schatten. Daarbij zal het ministerie van VWS ook een instrumenten als een Gezondheidseffectraportage onderzoeken, waarbij voorwaarden gesteld kunnen worden aan de inrichting van nieuwbouwveehouderijbedrijven.

(Bron: Agrarisch Dagblad en Agri Holland, 21-1-'09)

Behoud de Parel