Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grubbenvorst - 20 januari 2009 - Dinsdagavond in het Haeren hadden we een bijeenkomst rondom de locatiekeuze van de Centrale Verwerkings Installatie die bij het Raaieind in Grubbenvorst gepland is. Waar ik had verwacht een stuk verder te zijn in mijn afweging wat de beste locatie zou zijn voor het CVI werd ik vooral onaangenaam verrast door de letterlijke mededeling dat de locatie Venlo afviel omdat men daar ‘een bestuurlijk signaal af had gegeven dat de locatie niet beschikbaar was’.

Wat een totale minachting van de regio is dit van de gemeente Venlo. Dhr. Van de Mortel van Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM – initiatiefnemer van de CVI) heeft het terecht over goed nabuurschap en een gedeelde verantwoordelijkheid en dan komt er zo’n houding van onze zelfuitgeroepen Centrumgemeente om de hoek kijken.

De zaken rondom de maasbeveiliging voor Horst aan de Maas en Venlo op een rij:
Bij ons stijgt het water door de maatregelen in Venlo. Lottum heeft baat bij projecten in Bergen, Grubbenvorst heeft effect bij het project in Lottum en Venlo (daar hebben we ze weer) heeft effect bij het project in Grubbenvorst (ik doel hier op de Hoogwatergeul - HWG)). Bij hoogwater geldt dat iets anders. Als het hoog water Venlo heeft bereikt dan zou het normaal gesproken Venlo instromen. Omdat er nu kades zijn geplaatst gaat dat water (met het water dat altijd al door gaat naar Horst aan de Maas) meteen naar onze gemeente. Er komt dus een extra grote hoeveelheid water onze kant op wat in Broekhuizen voor gigantische problemen gaat zorgen.

Venlo heeft samen met Gennep en Roermond als eerste de 1:250 norm gekregen. Dit wil zeggen dat Venlo in theorie 1 keer in de 250 jaar kan overstromen. Het is de bedoeling dat in 2017 het hele maasdal dit beschermingsniveau heeft. Dit, in combinatie met de Integrale Verkenning Maas, die aangeeft dat de maas een piek aan moet kunnen van 4600m3 heeft e r voor gezorgd dat Zandmaas 2 in zijn geheel uitgevoerd moet worden.

In tegenstelling tot Venlo moet wethouder Litjens alle mogelijke moeite doen (waarvoor alle credits) om Broekhuizen beschermd te krijgen. Hij heeft Broekhuizen al in het projectgebied Oude Maasarm (OMA) gekregen, nu is het zaak om de sluitstukkades zo snel mogelijk op hun plek te krijgen.

Horst aan de Maas draagt al een flinke portie bij aan onze ‘gezamenlijke’ verantwoordelijkheid. We hebben het project OMA waar we aan bijdragen, We hebben de HWG Lottum waar ze van 2015 tot (naar eigen schatting op basis van het project in Lomm) 2024 bezig zijn, we hebben de HWG Grubbenvorst waar ze van 2011 tot 2020 gaan graven. Gedurende die periode hebben Lottum en Grubbenvorst te maken met overlast.

Is er dan sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid? De enige relatie die er op het gebied van de Maas is tussen Venlo en Horst aan de Maas zijn de letters LSTEN. Venlo de lusten, Horst aan de Maas de lasten. Dit heeft helemaal niets met goed nabuurschap te maken en doet me denken aan de motie die de raad van Venlo, zonder overleg met de buurgemeenten, aannam om tot grenscorrecties over te gaan. Gedrag dat een centrumgemeente onwaardig is en dat ze heel snel af moeten leren als ze op basis van gelijkwaardigheid aan de regio willen werken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel