Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) laat onderzoeken of het nodig is veehouderijen te onderwerpen aan een ‘gezondheidseffectrapportage’. Aan bedrijven die nieuw willen bouwen, zouden dan extra voorwaarden kunnen worden opgelegd om gezondheidsrisico’s voor de omgeving te beperken. In haar Burgerinitiatief - dat in december vorig jaar werd afgewezen door Provinciale Staten van Limburg - pleitte Behoud de Parel al voor zulk een Gezondheidseffectrapportage.

Gezondheidsrisico’s
In een brief die landbouwminister Gerda Verburg (CDA) vorige week mede namens Klink aan de Tweede Kamer heeft verstuurd, staat dat ‘analoog aan de milieueffectrapportage’ de gezondheidsrisico’s van nieuwe veehouderijen kunnen worden onderzocht. Het ministerie van Klink gaat dit ‘mogelijke instrument’ komende tijd ‘onderzoeken’, blijkt uit de brief.

Belangen wegen
Verburg wil niet alleen de ‘onrust en onduidelijkheid’ bij omwonenden en boeren wegnemen, maar ook provincie- en gemeentebesturen tegemoet komen, blijkt uit de brief. Op dit moment is het volgens de minister ‘voor regionale en lokale bestuurders moeilijk om effectief en rechtvaardig belangen te wegen en besluiten te nemen’ over de intensieve veehouderij.

Oproep huisartsen
De aankondiging van Verburg en Klink vloeit mede voort uit een oproep van huisartsen in het Brabantse Boekel om in het geweer te komen tegen megastallen. De huisartsen wisten zich hierbij gesteund door de GGD.

Infectieziekten
In Binnenlands Bestuur van 19 december 2008 (week 51) gaf milieuarts Henk Jans van de GGD’en Brabant en Zeeland aan dat de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij volgens hem op twee punten onvoldoende zijn onderzocht. Het gaat om mogelijke luchtwegaandoeningen ten gevolge van fijnstof en om het verhoogde risico op de verspreiding van infectieziekten.

Behoud de Parel