Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Wandeling rondom plangebied zandverwerkingsinstallatie

Projecten & onderwerpen: 

12-04-2010 Met een wandeling die zo'n 2 uur in beslag nam, hebben ongeveer 15 belangstellenden deelgenomen aan een verkenningstocht rondom het gebied waar de zandverwerkingsinstallatie (CZVI) mogelijk gaat komen.

Zij zagen enkele magnifieke stukjes Grubbenvorst, die (zo zei een deelnemer) niet vervangen of "gecompenseerd" kunnen worden, zoals het College van B&W beloofd heeft, als straks de Centrale Zandverwerkingscentrale (CZVI) gerealiseerd is.

Miljoenen voor Limburgse kaden langs de Maas

Projecten & onderwerpen: 

MAASTRICHT - Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt 65 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en verbetering van kaden langs het stroomgebied van de Maas in de provincie Limburg

Daarnaast komt nog eens 20 miljoen euro vrij voor de aanpak van het achterliggende land, onder meer voor het reactiveren van de oude Maasarm bij Wanssum.
Het nu toegezegde geld is nodig omdat er meer kaden moeten worden aangelegd dan oorspronkelijk werd gedacht. Uiteindelijk wordt 63 kilometer nieuwe kade aangelegd en 130 kilometer opgeknapt of opgehoogd.

(Bron: Cobouw, 09-04-2010)

Deur open voor massale grindwinning uit Maas

Projecten & onderwerpen: 

De provincie Limburg staat niet langer afwijzend tegenover grootschalige ontgrindingen. Projecten die een meerwaarde opleveren voor natuur, recreatie en wonen kunnen voortaan op instemming van de provincie rekenen.

Dat heeft gedeputeerde Ger Driessen (CDA, ruimtelijke ordening) bevestigd. Tot nu toe hanteerde de provincie het uitgangspunt dat na de ontgrindingen bij Stevensweert en Ohé en Laak (Stevol) geen grootschalige grindwinning in Limburg meer zou worden toegestaan.

Handleiding voor verantwoord omgaan met zandwinputten

Projecten & onderwerpen: 

Er komt een handleiding voor lokale overheden voor het verantwoord toepassen van lichtverontreinigde grond en baggerspecie in zandwinputten. De handleiding volgt op de samenvatting van het advies van de commissie Verheijen. De commissie deed onderzoek naar een veilige en verantwoorde toepassing van grond en baggerspecie om de diepe putten geschikt en veilig te maken voor recreatie en/of om de natuurwaarde te verhogen.

Dorpsraad Grubbenvorst: nog veel onduidelijk over CVI

Projecten & onderwerpen: 

Hoewel de gemeenteraad het sein op groen heeft gezet voor de Centrale Verwerkingsinstallatie in Grubbenvorst, blijft er voor de dorpsraad nog veel onduidelijk. Volgens dorpsraadvoorzitter Jos Jacobs moeten er een aantal zaken eerst goed onderzocht worden, voordat zij positief op het project kunnen reageren.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid