Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

logo ver. Behoud de ParelSamen Meten aan Luchtkwaliteit in de regio Horst aan de Maas.
Een vergelijkend overzicht van alle PM10 fijnstof metingen samen met stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk in voornamelijk St. Anthonis.


Een burger initiatief: samen meten we aan luchtkwaliteit samen met o.a. RIVM en anderen.

Dit project is in november 2016 van start gegaan.

 

Vanwege werk aan een update van data communicatie infrastructuur via LoRa en The Things Network kunnen de metingen in de maand december 2021 flinke onderbrekingen vertonen.

PM2.5  PM10keuzeknop
De onderstaande tabel met de recente meetwaarden in de regio.
Met de keuzeknop kan gewisseld worden van type fijnstof: PM2.5 of PM10.
Als achtergronds kleur (en nivo) wordt bij vertoning van een fijnstof grafiek het gezondheidsrisico weergegeven volgens de U.S. Environmental Protection Agency PM2.5 of PM10 24-uurs tabellen.
In de legendum kan door aanklikken de grafiek van een bepaalde lokatie aan- of uitgezet worden. Klik 'toon' aan voor het aan- of uitzetten van de betreffende grafiekweergave.
Zo nodig kan de legendum door met de linker muisknop op de plaats :: ingedrukt te houden, verplaatst worden.
De grafiek heeft de mogelijkheid om een bepaalde periode van de grafiek te laten zien. Met de 'slider' kan de periode vergroot, verkleind of verschoven worden.

Lokale Luchtkwaliteit: de grafieken (stof) metingen
in de regio Horst aan de Maas en Horst ad Maas
.
Gebaseerd op Samen Meten metingen en data van o.a. het RIVM
van do 27 jun 2024 tot do 18 jul 2024 11:40 .
V3.1 2021/05/08
data geactualiseerd op 2024-07-18 11:40

In de grafieken worden de sensorkit metingen weergegeven van de meetstation(s) – Vredepeel-Vredeweg (gem. Venray) van de organisatie RIVM. – in vergelijking met de grafiek van metingen met de eenvoudiger en betaalbare Plantower, Sensirion of Nova sensor uitgeruste MySense meetkit op de locatie(s): De Bisweide Grubbenvorst (gem. Horst aan de Maas) en Op de Kamp Melderslo (gem. Horst ad Maas).
Pas op: hoewel de grafieken van de landelijke meetstations met referentie apparatuur en de eenvoudiger sensors elkaar redelijk lijken te volgen is de schaal van de grafieken anders: aan de rechterzijde wordt de schaal vermeld van de metingen van de referentie apparatuur, links staat de schaal van de eenvoudiger sensoren vermeld.

Het blijkt dat de metingen van enkele meetstations om een of andere reden verschoven zijn in de tijd. Hiervoor is zonodig een tijdscorrectie toegepast.

Samen met het RIVM wordt gekeken of de procedures voor het meten van PM fijnstof waarden verbeterd kunnen worden. Als experiment worden de PM1, PM2.5 en PM10 fijnstof waarden gecorrigeerd door de rel. vochtigheidsmeting er in te betrekken. Door toepassing van deze correcties worden de lokale metingen redelijk tot goed vergelijkbaar met de referentie fijnstof metingen van een RIVM LuchtMeetNet station in de buurt.

De fijnstof sensor van deze meetkits telt het aantal fijnstof deeltjes (PM1, PM2.5 en PM10) elke 15 munten voor ca een minuut lang het aantal deeltjes in 6 verschillende groottes. De fijnstof meting wordt door de fabrikant vervolgens omgerekend naar het gewicht van de deeltjes in µg/m³.
In de omrekening door de fabrikant wordt geen rekening gehouden met relatieve vochtigheid, regen, soort en grootte van de deeltjes en andere lokale invloeden. Bijv. hogere relatieve vochtigheid geeft hogere waarden dan de werkelijkheid, PM10 varieert meer als PM2.5 over een periode. Lokale wind sterkte op 1.70 m hoogte maakt veel uit. Maw er is een lokale afhankelijk tav de zekerheid of de waarden juist zijn: ze zijn per definitie indicatief.
De fijnstof metingen van de RIVM LuchtMeetNet landelijke stations zijn ook gewichtsmetingen (µg/m³) van gemiddelden per uur. De apparatuur van het landelijk meetstation wordt periodiek (lokaal) geijkt.
Notitie tav meetwaarden:
Elke sensor is verschillend. De onderlinge verschillen zijn met met tijdrovende regressie tests (R2 > 0.6) over lange perioden goed te corrigeren. Hiervoor is begin 2020 een onderzoek gedaan mbv Nova, Plantower en Senserion fijnstof sensoren met als referentie sensor de BAM1020 op lokatie landelijk meetstation in Vredepeel. De Plantower overschat het fijnstof nivo het meest.
De fijnstof metingen in de grafiek (aangeduid met 'gecorrigeerd' in de legendum van grafieklijn) zijn gecorrigeerd voor verschillen in massa waarden per fabrikant. De fijnstof sensor Sensirion (SPS30) is hierbij als referentie sensor toegepast nav een regressie test in 2020.
De vertoonde waarden bijgesteld (validatie) door rare pieken mbv een statistische methode (Chi-kwadraad en Grubbs Z-score), en zg nul en statische waarden (fouten van de sensor) weg te halen bij de berekening van de grafieken. Maw de waarden zijn gevalideerd, en zo mogelijk gecorrigeerd voor onderlinge sensor verschillen. Maar in afwachting van de verdere onderzoeksresultaten nog niet gecalibreerd (vergeleken met een referentie sensor zoals de BAM1020).
Om de hoeveelheid data te beperken zijn de meetwaarden geaggredeerd - een gemiddelde over een periode van 30 minuten voor de sensors en 60 minuten voor de landelijke meetstations. De getoonde periode is de afgelopen 3 dagen. Eens per uur wordt de grafiek ververst.

Meedenken om de metingen en visualisatie te verbeteren wordt op prijs gesteld. Neem hiertoe contact op bijv. via een email aan 'MySense at BehoudDeParel.nl'.

Behoud de Parel