Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

bijgewerkt op 1 sept, 2019 door teus

September 2019: In St. Anthonis is een aanvang gemaakt met de plaatsing van de eerste 5 MySense meetkits. Eind november wordt verwacht dat er een volle3dige LoRaWan TTN dekking is. Tot die tijd zorgt stichting BWLvC zelf voor LoRa gateways. Er is een start gemaakt met de bouw van 5 MySense meetkits nu gemeente financieel tegemoed komt. Bestellingen voor een volgende batch voor nogmaals 10 meetkits is in gang gezet.
25 september 2019: In het Wapen van Wanroij worden onder het thema 'Onze Lucht, uw gezondheid' een drietal presentaties gehouden. Burger wetenschappers Land van Cuijk presenteert samen met ver. Behoud de Parel een presentatie over 'samen luchtkwaliteit meten'. Een inzage (PDF bestand) met als extra technische details en referentie informatie.
Met hulp van Fontys Venlo GreenTechLab lijkt een oplossing gevonden zijn voor accu/zonnecel meetkits slaap/ontwaak probleem. Momenteel draaien 2 test meetkits al een maand zonder problemen. Probleem lag bij de fabrieks firmware. Er wordt nog gezocht naar een geschikte externe extra oplossing voor de controller en accu regelaar.

Augustus 2019: MySense Air Qual kitEind augustus is initiatief Stichting Burgerwetenschapper Land van Cuijk (BWLvC) herstart va de vakantie met aanvang samenstelling eerste 5 meetkits:uit een batch van 10 componenten en software is er klaar voor. Dit wordt in september gevolgd door 5 overige kits en lokalisering van alle meetkits. De 4 proefkits hebben prima gefunctioneerd afgelopen maanden.
De zonnecel/accu meetkits zijn uitvoerig getest en vrijwel allen voorzien van nieuwe controllers. Het probleem dat de meetkit niet uit zijn slaapstand gewekt wordt duidt op een probleem met de ESP controller. Hiervoor is contact gezocht met de fabrikant. Er wordt nu naar een tussenoplossing gezocht. 2 meetkits zijn voorlopig voorzien van voeding via een V230 adapter en werken nu een maand. Er is nu wat meetdata.
De meetkit met Sensirion fijnstofsensor die voor calibratie (ijking) hangt bij Vredepeel landelijk meetstation draait daar nu 2 maanden prima. RIVM heeft tav PMS fijnstof metingen correctie data beschikbaar gesteld voor deze regio en deze fijnstofsensors aan de hand van deze meetdata. 

Juli 2019: De stichting Burger Wetenschappers Land van Cuijk is nu opgericht. De acte is bij de notaris gepasseerd. Er is een werkverdeling gemaakt tussen de initiatiefnemers. Enkele ontwerpen voor 3D printing van moederbord voor de componenten, voetstuk, display houder en boormal voor de behuizing zijn nu klaar.
Om een bedrijf in Venray zijn de kits op zonnecel/accu weggehaald vanwege problemen met de meetkit en om te voorkomen dat de accu's schade oplopen. Terug naar de testbank om te kijken waar het probleem precies zit: hardware of software.
In internationaal vakblad "Atmopshere" is een artikel "samen meten" (RIVM; pdf document) verschenen over de eerste resultaten waar onder andere samen werking met MySense genoemd wordt.

Juni 2019: First beta release of MySense LoPy-4 firmware on githuMySense PM sensorkitb: https://github.com/teusH/MySense/tree/master/PyCom
De meetkits blijken gevoelig voor piekspanning bijv door plotseling wisselende intensiteit van zonlicht en blijken niet voldoende beveiligd voor het aanbrengen van nieuwe software met PyCom expansie board. Afwachtend van een oplossing zijn de met zonnecel uitgevoerde meetkits stilgelegd om schade aan controllers te voorkomen. Het burgerinitiatief in St Anthonis heeft eerste 3 meetkits klaar zodat er een werkwijze ontstaan is om 10 meetkits te fabriceren. De stichtingsstatuten van deze groep zal begin juli bij de notaris passeren. De gemeente heeft een subsidie toezegging gedaan.

Mei 2019: Eerste indoor metingen van veeteelbedrif zijn binnen. Software is eind mei in alpha test genomen. Bij goed verloop worden de meetkits voorzien van deze nieuwe software en kunnen in juni operationeel zijn.
St Anthonis: gesprek gaand met agrarisch advies bureau welke geinteresseerd is in de MySense toegepaste technologie voor betere fijnstof meting techniek.

April 2019: St. Anthonis: eerste componenten betaald door leden werkgroep zijn binnen. Er is een aanvang gemaakt voor samenvoegen van componenten gebruikmakend oa van 3D printer voor de behuizing.
MySense air quality kit using solar powerGreenTechLab heeft 7 meetkits met energievoorziening via zonnecollectroen en 2 meetkits voor binnen het bedrijf opgebouwd en rondom een veeteelt bedrijf geplaatst. Er is een aanvang gemaakt met ondersteuning van zonnecel en het managen van de accu van de meetkits. De software architectuur wordt hiervoor volledig herzien.

Maart 2019: Fontys GreenTechLab heeft een nieuwe connector board V2.1 (PCB) ontwikkeld om toepassing met zonnecollectoren mogelijk te maken. 10 meetkits zijn samengesteld en worden uitgetest. In april zal de software in beta test zijn.
In St Anthonis is een stichting Burger Wetenschappers Land van Cuijk in oprichting gebracht voor de samenstelling van meetkits in de regio Cuijk en is een subsidieverzoek gestuurd naar de gemeente van St. Anthonis. Vooruitlopend op de toekenning is gestart met wekelijkse bijeenkomsten. Zie ook een presentatie op donderdag 3 april in Wanroij.

Februari 2019: Fontys GreenTechLab is van start gegaan met zonnecollector power voorziening voor de LoRa MySense meetkits, zodat de meetkits vrij tegen lage plaatsingskosten in het veld geplaatst kunnen worden. Er is een aanvang gegemaakt voor het in slaapstand kunnen brengen van de meetkits voor stroombesparing. Voor de nieuwe Sensirion SPS30 fijnstof sensor wordt een speciale driver geschreven met dezelfde functies als de Plantower deeltjestellingen.
Er wordt gedacht om de LoRa meetkit uit te breiden met windsnelheid en richting sensor op I2C-bus.

Januari 2019: Samen met Fontys GreenTechLab en enkele ondernemers is een project van start gegaan tot installatie van MySense meetkits (energie ook via zonnecellen) mbv LoRaWan (The Things Network) om 24/7 uursmetingen (gps, fijnstof, meteo: weer)  rond en in (werkruimtes) een kippenbedrijf. Start van metingen is zomer 2019.
In de gem. St Anthonis is een vergevorderd plan tot uitrol van LoRaWan (TTN network) en start met 10-15 LoRa MySense meetkits met communicatie via TTN LoRa.
Er wordt gebruik gemaakt van een betere fijnstofsensor (Plantower) die geschikt is voort outdoor toepassing en weergave van ruwe meetdata (echte deeltjes tellingen).

December 2018: Om de regressie tests (modulering van resulaten in referentie met MetOne BAM1020 fijnstofsensor op wetenschappelijk nivo te kunnen uitvoeren is een project definitie samengesteld en plan gemaakt om data te verzamelen voor dit universitair onderzoek. Doel verbetering van fijnstofmetingen (calibratie) met zg deeltjes tellers in relatie met invloeden zoals temperatuur en vocht.
Voor twee LoRa gateway boards (IC880A-SPI en RAK831) is gebaseerd op MySense PI software visualele feedback op de gateway met oled display en remote configuratie via wifi en internet mogelijk gemaakt (zie github MySense).
Een kippeneieren ondernemer heeft € 1.000 beschikbaar gesteld als eerste onkosten vergoeding voor het plaatsen van LoRa gebaseerde MySense meetkits rond zijn bedrijf.

November 2018: In verschillende regios is nav de MySense ontwikkleingen in Horst aan de Maas overtuigende belangstelling om samen op basis van MySense luchtkwaliteit te gaan meten in de volgende regio's:  St Anthonis, Venray, Oirlo, Nederweert en misschien ook in Deurne. De citizen science initiatieven neem een start in samenwerking met enkele lokale politieke partijen en veeteeltondernemers en tuindersbedrijven. Bottelnecks zijn technische handjes en financiele ondersteuning voor de ontwikkeling van de meetkits. RIVM lijkt plannen te hebben om samen met gemeentes (Venray) ondersteuning te geven. GreenTechLab Fontys Venlo laat een fijnstofmeetproject van start te laten gaan in december in samenhang met MySense.

October 2018: Regressie en correlatie met BAM1020 ref. sensor gemaakt oa door het initiatief in Berghaven tonen aan dat Plantower deeltjes telling data goed correleren (R2 > 0.8) en de data van de gewichts metingen een grotere afwijking tonen.
In noord Limburg (St. Anthonis, Oirlo, Venray en Horst aan de Maas) begint concrete vorm aan te nemen to metingen met de LoRa MySense meetkits. Fontys GreenTechLab heeft een connector shield gemaakt voor de meetkits: letterlijk plug en play is nu mogelijk..

September 2018: MySense neemt vooraanstaand deel op 21 september in de "Samen Meten aan Luchtkwaliteit"s dag van RIVM in Bildhoven. Onderwerpen: onderlinge samenwerking, standaardisatie van meten, know-how uitwisseling, uitwisseling statistiek en correlatie resultaten en presentatie van MySense en correlatie/regressie tussenresultaten (PDF 3.4MB).

Augustus 2018: De firma Vtec-ls in Eindhoven heeft MySense project voorzien van een 4-tal Spec gassensoren (NO2 en O3). De gassensoren zijn ingebouwd in de MySense pagode en er is een start gemaakt met een regressie en correlatie tests. Het research centrum CWI in Amsterdam is benaderd om behulpzaam te zijn bij de statistische hogere orde correlatie berekeningen.

Juli 2018: Behoud de Parel heeft subsidie aangevraagd (PDF 0.5MB) bij Milieu Defensie. Milieu Defensie heeft met € 2.000 van de MySense ontwikkelingskosten (€ 4.500,-) gesponsored. Er is een toezegging van € 1.000 van een ondernemer. Samen met de sponsoring van een ondernemer van € 1.000 zijn de ontwikkelingskosten bijna afgedekt en zou de uitrol van 10-15 meetkits in de omgeving van start kunnen gaan. Hiervoor wordt nog funding gezocht.

Juni 2018: De meetkits uitgerust meto.a. gas sensoren en fijnstof sensoren kunnen nu behalve via een vaste verbinding of WiFi ook via GPRS/3G mobiel netwerk hun data versturen.
Gezond Leefmilieu Venray gaat beginnen met MySense fijnstof metingen.
Het z.g. Vuurwerk2017 project dat in samenhang met RIVM is uitgevored in de regio Horst-Blerick en bijv. Amsterdam is afgesloten. De leerschool was: veel belangstelling met name rond snelwegkruizing bij Blerick, veel fijnstof emissies door vrachtverkeer, invloed van vocht op fijnstof metingen is corrigeerbaar tav officiele referentiemetingen, toegepaste fijnstofsensor is zeer bruikbaar (Nova en Plantower), meteo sensor DHT22 valt tegen, LoRa signaalsterkte van Marvin LoRa controller valt tegen, en LoRa is prima wireless oplossing voor eenvoudige metingen.

Mei 2018: Behoud de parel heeft in Grubbenvorst de meetkit van Meet je Stad in Amersfoort gebouwd. De LoRa meetkit meet temperatuur, vocht en heeft GPS aan boord. Hij werkt op 3 batterijtjes. Zie hun kaart meetjestad.net en zoom in op Venlo.
Twee meer geavanceerde meetkits met  fijnstof/meteo/gas/GPS sensors werkend via lan, wifi of GPRS en een vijftal kleinere meetkits met fijnstof/meteo/GPS sensors werkend via LoRaWan TTN. Deze staan in duurtest en calibratie tests.
- Presentatie in den Bosch (Vita Zone),  Venlo (mei 2018 bij Fontys GreenTechLab, PDF 4.5 MB), in Amersfoort (april 2018 bij Meet je Stad, PDF 4MB) en bij Fontys in Venlo (mei 2018, PDF 4.5MB).
- Een sensorkit type 'pagode' is nu uitgevoerd met een ozon, kooloxides en stikstofoxides sensors van de fabrikant Spec en ammoniak en zonodig andere sensors van AlphaSense. De Spec sensors waren half 2017 getest bij GGD Amsterdam. De ammoniak sensor is de volgende stap tav calibratie. De levensduur van de gassensoren vallen tegen. De gassensoren moeten zeer regelmatig geijkt worden. De kostprijs van gassensoren is hoog.
- RIVM heeft nav de sensorskits gebruikt in de regio Amsterdam en Venlo een correctie algorithme tav fijnstof deeltjes tellers met regio afhankelijke factor opgesteld. In de grafieken van Behoud de Parel waren de eerste pogingen tot correcties al in te zien.

Vuurwererk sensorkit casePVC sensorkit caseApril 2018: drie sensorkits met fijnstof (SDS011 of PMS7003), verbeterde meteo sensors (BME280 of BME680), GPS en oled display, data overdracht via LoRaWan of WiFi zijn in beta test genomen. Dit als indirect gevolg van de RIVM vuurwerk project ervaringen. De documentatie en software is te vinden op github.

Maart 2018: de eerste conclusies kunnen getrokken worden uit de fijnstofmetingen (RIVM vuurwerkproject) met 10 van Fontys geleende sensorskits in de regio Horst aan de Maas. De correctiefactors voor de sensors worden bepaald. Knooppunt snelwegen doet veel stof opwaaien.

Dec 2017/januari 2018: Intermezzo om mee te werken aan een herhaling van de proef om tijdens de jaarwisseling fijnstof en klimaat metingen te doen in het kader van RIVM project Vuurwerk 2017. Een tiental sensors in de regio Noord Limburg zijn samen met studenten van Fontys Venlo neergezet om metingen te verrichten. De software is te vinden op github. Het vuurwerkproject is een enorme stimulans voor eigenbouw van meetkits en samenwerking met derden.

September 2017: De eerste indoor en outdoor testen - in kaart brengen van verschillen tussen de sensors - zijn samenMySense Sensorkitgevat in zg regressie rapporten (PDF documenten op github).

Augustus 2017: De sensorkits zijn klaar om eerste veldtest te ondergaan.

Juli 2017: Eind juli de eerste veldtest in agrarisch gebied en ammoniak bij Coenders in Grubbenvorst.
Gemeente Horst ad Maas en dorpsraden is gevraagd (PDF document aanvraag) de hardware kosten van de sensorkits op zich te nemen. Vermoedelijk vanwege het 'actiegroep' karakter van Behoud de Parel zien ze af van ondersteuning (october 2017).  Gemeente Horst ad Maas is gevraagd om te bewerkstelligen dat de werking van filtersystemen tav  de emissies gemonitord worden.
- Gas sensors CO2, NO2, O3 worden door Fontys GreenTechLab getest bij GGD Amsterdam.
- De eerte calibratie tests voor fijnstof en meteo sensors zijn bekend (correlatie rapport in PDF formaat): Nova SDS011 correleert goed met Dylos. Shiney PPD42NS correleert nauwelijks met de andere sensors en onderling. Meteo sensor BME280 (warmt blijkbaar op) is ca 1-2 graden hoger als DHT22 van Adafruit.

Juni 2017: MySense staat in de nieuwsbrief van RIVM betreffende Samen Meten en Citizen Science voorbeeld project in Horst aan de Maas. Zie ook het filmpje op Youtube dat opgenomen is over dit project door het RIVM.
- Op de eerste bijeenkomst van "Samen Meten" initiatieven in Utrecht eind juni is naast het initiatief "meten in de stad' uit Amersfoort ook MySense in Horst aan de Maas gepresenteerd (Zie de PDF slides van deze presentatie).

Mei 2017: Gemeente Horst aan de Maas en de dorpsraad Grubbenvorst zijn benaderd voor financiuele ondersteuning van het MySense project.
Een voorstel (PDF formaat) tot bijdrage in de kosten is in juli 2017 naar de dorpsraad Grubbenvorst en gemeente Horst aan de Maas. Door de dorpsraad Grubbenvorst is toegezegd om ook de overige dorpsraden in de regio hierover te benaderen. Oktober/november 2017:  Vermoedelijk vanwege het actiegroep karakter van de ver. Behoud de Parel heeft dit helaas niet geleid tot ondersteuning.

samen meten sensor kitApril 2017: twee sensorkits zijn klaar om in te bouwen in de meetkastjes. De eerste calibratie- en regressietests om tot hoogst betrouwbare meetgegevens te komen worden nu uitgevoerd.
- De eerste meetresultaten zijn nu al in te zien op deze website.

Februari 2017: Behoud de Parel neemt deel aan RIVM Vuurwerk project 2016 met een wifi meetkit in het centrum van Grubbenvorst. De leerschool: de Shiney fijnstof sensor is niet goed toepasbaar. Toepassing van temperatuur en vocht sensor is noodzakelijk om betrouwbare metingen te kunnen verrichten. Er wordt een aanvang gemaakt met ontwikkeling van gassensoren met name stikstofdioxide en het agressieve gas ammoniak.

 

Behoud de Parel