Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft - bij monde van Wethouder Beurskens (Essentie) - gereageerd op de brief van Behoud de Parel aan de gemeenteraad (zie ook het artikel over die brief) inzake de verkeersproblemen die zijn ontstaan als gevolg van de start van de werkzaamheden van DCM voor de opbouw van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Raaieind (Grubbenvorst). In een gesprek met André Vollenberg en Paul Geurts, bestuursleden van Behoud de Parel, heeft hij een toelichting gegeven op de ontstane problemen, de oorzaken daarvan en de handelwijze van de gemeente. Het gsprek verliep in een positieve en constructieve sfeer.

Beurskens vertelde dat de gemeente en DCM in gesprek zijn met de gemeente Venlo om een ontsluiting van het CVI-terrein aan het Raaiend in Grubbenvorst op Venloos grondgebied te realiseren. Hiermee zou een veilige ontsluitingsweg voor fietsers gecreëerd kunnen worden, zodat zij het vrachtverkeer niet hoeven te kruisen. In de tussentijd - zo is besproken met DCM - zal gebruik gemaakt worden van verkeersregelraars, zoals Behoud de Parel in haar brief ook heeft voorgesteld.

Wethouder Eric Beurskens meldde naar aanleiding van de oproep van de vereniging Behoud de Parel om de werkzaamheden bij de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst stil te leggen, zo lang er geen goede verkeersafwikkeling is, dat die werkzaamheden inmiddels stil liggen zolang als er een goedkuring is gegeven aan een werkplan, waaruit moet blijken hoe de verkeersproblemen worden opgelost. De Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) had tot 1 oktober de tijd een planning te maken voor de werkzaamheden voor de aanleg van de CVI aan het Raaieind in Grubbenvorst. Voldoet dit plan niet aan de voorwaarden, dan mogen er geen werkzaamheden buiten het terrein plaatsvinden.

Horst aan de Maas verleende in 2014 de bouwvergunning voor de zandverwerkingsinstallatie, zodat daar afgegraven materiaal uit de Maas verwerkt kon worden. Ook komt er een haven zodat de verwerkte producten afgevoerd kunnen worden. In mei van dit jaar bleek dat DCM, tot verrassing van onder andere de dorpsbewoners, gestart was met de werkzaamheden. Dat was niet volgens afspraak, zegt ook de wethouder. “Na de constatering dat de werkzaamheden al waren gestart, zijn we meteen in gesprek gegaan met DCM. Eerder was met de omwonenden afgesproken dat gedurende de werkzaamheden er een zichtwal zou komen. Voor de aanleg hiervan zou de toplaag van het terrein gebruikt worden. In overleg met de buurt is echter van de wal afgezien. DCM kon de zand kwijt aan een afnemer, maar moest dan wel eerder beginnen. Dit is niet aan de gemeente gemeld.” Volgens de wethouder zijn er sinds 27 juni geen verkeersbewegingen meer buiten het terrein aan het Raaiend. “DCM had op het moment van het gesprek nog twee weken nodig om de zand te vervoeren. In samenspraak met de omwonenden, de dorpsraad en 'Gewoën Grubbevors' is toen besloten door middel van verkeersregelaars voor een veilige verkeersafwikkeling te zorgen.” Daarnaast is er door DCM een klankbordgroep gevormd waarin naast de gemeente, ook de omwonenden, de dorpsraad en Gewoën Grubbevors zitting hebben. “Wat mij betreft kan ook Behoud de Parel daar deel van uitmaken, maar dat is aan DCM”, aldus Beurskens. De vereniging Behoud de Parel zal in haar ledenvergadering van 3 september a.s. bespreken of zij op een eventueel verzoek van DCM daartoe deel gaat nemen aan die Klankbordgroep.

DCM heeft inmiddels een werkplan ingediend, dat momenteel wordt bestudeerd. Intussen is Horst aan de Maas in gesprek met Venlo om het vrachtverkeer via het bedrijventerrein in Venlo af laten wikkelen. Dit was in 2014 ook de voorkeur van de gemeenteraad van Horst aan de Maas, omdat dan het vrachtverkeer wordt gescheiden van het fietsverkeer te plaatse. Gemeente Venlo wilde daar toen echter niet aan meewerken. Daarom is destijds gekozen voor een alternatief met een fietstunnel.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel