Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Eind mei is een begin gemaakt met de aanleg van de CVI (Centrale Zandverwerkingsinstallatie) aan het Raaieind. Vrachtverkeer zorgde voor onveilige situaties voor andere weggebruikers. Behoud de Parel heeft in een brief voorstellen gedaan over de manier waarop de verkeersproblemen opgelost kunnen worden.

In 2014 stemde de gemeenteraad in met de komst van de CVI. Hiertegen werd bezwaar gemaakt door onder andere Behoud de Parel. Deze bezwaren werden uiteindelijk door de Raad van State afgewezen. Dat opende de weg voor DCM om nu - medio 2018 - te starten met de aanleg, waarover de inwoners van Grubbenvorst zich grote zorgen maakten. Reden om over de situatie te spreken in de gemeenteraad van dinsdag 22 mei 2018. Gewezen werd op de randvoorwaarden die destijds door de gemeenteraad werd gesteld. Daartoe behoorde onder andere een goede verkeersafwikkeling. De eisen die vanuit de gemeenteraad in de raadsvergadering van februari 2014 gesteld werden, waren volgens Van Rengs (SP) boterzacht (zie artikel op deze site). Maar de meerderheid van de raad stemde er mee in. Nu de werkzaamheden door DCM gestart zijn, lijkt Van Rengs met terugwerkende kracht gelijk te krijgen.

In de raadsvergadering van 22 mei 2018 stelde Van der Weegen (PvdA): “Wij waren in de veronderstelling dat, voordat er met de werkzaamheden gestart zou worden, DCM eerst in gesprek zou gaan met de gemeente en inwoners over de verkeersveiligheid. De aanleg gebeurt over een periode van drie jaar. Dat betekent dat er drie jaar lang 80 vrachtwagens dagelijks het fietsverkeer dat daar komt, kruist. Dat is onverantwoord. DCM is gewoon begonnen. Het is een slechte start voor een project waar al weinig draagvlak voor was binnen het dorp.”
Volgens de voorzitter van de Dorpsraad van Grubbenvorst, Ruud Meijers komt er in de toekomst een tunnel om het fietsverkeer van het vrachtverkeer te scheiden. "Dat hadden ze van te voren moeten doen. Nu vormen zich daar onveilige situaties. We kunnen er nu niks meer aan doen, maar het is wel erg vervelend. Het is er vies en smerig, auto’s kunnen elke week gewassen worden. Het is gewoon geen fijne situatie.” Volgens wethouder Van Rensch (inmiddels afgetreden) zijn de werkzaamheden “zover wij weten niet in strijd met het bestemmingsplan. We gaan wel in gesprek met DCM om na te gaan hoe de situatie nu precies is.” Als reactie daarop werd door de gehele raad een motie ondersteund om het College van B&W aan te sporen maatregelen te nemen tegen het bedrijf.

Vervolgens legde B&W Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) op voor 1 oktober van dit jaar met een werkplan te komen dat voldoet aan de voorwaarden die eerder gesteld zijn aan de aanleg. In het werkplan moet in ieder geval een concrete planning van de werkzaamheden zijn opgenomen. Ook moet DCM voorzien in een veilige verkeersafwikkeling. Voldoet dit plan niet aan de voorwaarden, dan legt het College van B&W van Horst aan de Maas de werkzaamheden per direct stil. Naar aanleiding daarvan heeft vereniging Behoud de Parel een brief geschreven aan de gemeenteraad. In de brief vragen ze de werkzaamheden van DCM in ieder geval tot de ontvangst van een goed werkplan stil te leggen en doet de vereniging voorstellen om de verkeersproblemen op te lossen.

In de raadsvergadering van 5 juni riepen de politieke partijen het college op tot onderzoek naar de verkeersveiligheid.Vanuit de gemeente werd aangegeven dat DCM intussen contact heeft gehad met onder andere de dorpsraad. “Er zijn rondleidingen georganiseerd met onder meer buurtbewoners. Die zouden tevreden zijn over de getroffen verkeersmaatregelen. Voor het college was dat aanleiding om de werkzaamheden niet per direct stil te leggen.

De gang van zaken is voor Behoud de Parel reden voor het sturen van een brief naar de gemeenteraad (zie bijlage). Daarin pleit de vereniging er voor de werkzaamheden tóch stil te leggen. De vereniging wijst er op dat het DCM heeft leren kennen als een notoir onbetrouwbaar bedrijf. Behoud de Parel schrijft aan de raadsleden: "Het verbaast ons uitermate dat een bedrijf dat op zulk een manier te werk gaat, van dit college nog respijt krijgt tot het laatste kwartaal van dit jaar. Of zou ons dat niet moeten verbazen? We hebben het college van B&W van Horst aan de Maas immers ook leren kennen als een gemeente die altijd klaar staat om bedrijven te fêteren en als handhavend opgetreden dient te worden, dan gebeurt dat niet of zeer traag en wordt het betreffende bedrijf met alle egards benaderd".

In de brief geeft Behoud de Parel meteen ook aan, hoe zij denkt dat de veiligheid van fietsers en ander wegverkeer gewaarborgd kan worden. De vereniging schrijft: "Leg DCM op, dat ze – zolang de CVI werkzaam zal zijn – een verkeersregelaar post op de plekken waar het vrachtverkeer het overige verkeer (en dan met name de fietsers) om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te waarborgen en bekijk hoe zoveel mogelijk bomen aan de Venloseweg/Raaieind gered kunnen worden". In de exploitatiefase van het CVI verdient naar de mening van vereniging Behoud de Parel het verre de voorkeur om de confrontatie van het fietsverkeer met de vrachtwagens van DCM (en anderen) te voorkomen door gebruik te maken van een ongelijkvloerse kruising (fietstunneltje).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel