Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al enkele jaren worden er initiatieven genomen door burgers om in hun omgeving zelf de luchtkwaliteit te meten. Behoud de Parel brengt daar - onder naam van het project 'samen-meten' - op haar website regelmatig verslag over uit (hier te vinden). Behoud de Parel - en met name Teus Hagen - ontwikkelt meetapparatuur en is bij meerdere initiatieven betrokken. Daarbij werkt Behoud de Parel samen met het RIVM. Eén van de initiatieven waar Behoud de Parel bij betrokken is, betreft het initiatief van "Scapeler". Over het onderzoek in samenwerking met Scapeler" is een rapport geschreven.

Samen met RIVM en Behoud de Parel heeft de Citizenscience groep "Scapeler" in Berghaven (Zeeland) een uitvoerige vergelijkende studie gedaan naar de toegepaste fijnstofsensoren in de gebruikte luchtkwaliteitsmeetkits in Berghaven. Het gaat daarbij om de vraag hoe betrouwbaar de metingen van deze meer betaalbare meetkits zijn. Ook vragen als met welke algoritmen de metingen beter te maken zijn en in hoeverre lokale invloeden een rol spelen (zoals bijvoorbeeld zout en vocht in de lucht), kwamen aan de orde. Vanuit het gegeven dat de ingestelde weergave op basis van fabriekswaarden over het algemeen gebaseerd zijn op een laboratorium-omgeving, cq. omstandigheden binnenshuis is het ook de vraag of de huidige meetgevens met de fabriekswaarden in massa per luchtvolume verbeterd kunnen worden. Uiteindelijk hoopt de Citizen Sciencegroep in Berghaven tot een kalibratie te komen. Kalibreren is het instellen van een apparaat, zodat het goed werkt in combinatie met andere apparaten. Kalibreren van je systeem is belangrijk om goede en betrouwbare (en reproduceerbare) resultaten te krijgen.

Het rapport van Scapeler, dat samen met RIVM enBehoud de Parel is geschreven, is opgesteld in het Engels, vanwege het wetenschappelijk karakter. In het rapport wordt aangegeven dat de fijnstofsensors - die behalve de weergave in massa ook een weergave geven van het aantal getelde fijnstofdeeltjes van een zestal groottes - goed te kalibreren zijn als temperatuur en relatieve vochtigheid in aanmerking genomen worden. Helaas is het resultaat afhankelijk van de specifieke lokatie.Door toedoen van zout in de lucht kunnen er bijvoorbeeld veranderingen plaats vinden. Dat betekent dat er gedurende enkele maanden lokaal metingen moeten plaatsvinden nabij een fijnstofsensor die als referentiemeting gebruikt kan worden. Voorbeelden van zulke referentiesensors staan in Hoogheide in Lottum of in de Vredepeel (nabij Venray).

Maar het kan nog beter! Daartoe is door het RIVM in november 2019 samen met het Visibilisproject in Berghaven en met de Vereniging Behoud de Parel gestart met een statistisch onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Leiden. Daarbij is het rapport het startpunt, in combinatie met de gegevens die Scapeler, RIVM en Behoud de Parel in de loop van het laatste jaar al verzameld hebben en nog zullen verzamelen zoals bijvoorbeeld met het meetproject in de regio St. Anthonis.

Het rapport van het Visibilis project in Berghaven: http://behouddeparel.nl/sites/behouddeparel.nl/files/20191111-Project_Report_VISIBILIS-DustsensorValidation.pdf (PDF document 2.5Mb).
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel