Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Aan het einde van dit decennium en zo tegen het einde van het jaar voor de Kerstdagen even wat overdenkingen vanuit de vereniging. 

Bijna 13 jaren geleden in 2007 is Behoud de Parel opgericht. Wij hebben lang stand gehouden tegen onzinnige projecten als de CVI en het NGB. Naast het uitstel zijn de  uiteindelijk verleende vergunningen aangescherpt en er is betere monitoring afgedwongen.  Op dit moment lopen nog steeds juridische procedures tegen het NGB en RMS. Ook zijn we bezig om, onder het My Sense project, metingen van luchtkwaliteit meer betrouwbaar te maken en te verbeteren. Dit tezamen met ondernemers,  Fontys, RIVM en LU Wageningen. In de gemeente Sint Anthonis is een meetnetwerk onder onze begeleiding uitgerold.

Het werk voor een betere leefomgeving en een betere gezondheid zal helaas voor enkele actieve leden niet meer baten. Zij zijn gedurende de laatste 12 jaren van ons heen gegaan. Wij missen hen en wij wensen de families, vrienden en kennissen sterkte in het dragen van het verlies van hun dierbaren.

Voor alle huidige bewoners van de aarde zijn er grote uitdagingen voor de toekomst. De klimaat- en stikstofcrises moeten worden bezworen. Vervuiling moet worden aangepakt. De kosten daarvan zullen in producten moeten worden meegenomen. Op dit moment worden die afgewenteld op de inwoners van landen, ook in Nederland. Dit alleen omdat we internationaal moeten concurreren. Waarom eigenlijk ? Draait de wereld alleen om Nederland ? Moet de economie wel groeien ?

Met deze en daarmee samenhangende vragen willen wij u even niet vervelen maar voor zij die willen, denk daar rustig over na in deze dagen.

Intussen wenst het bestuur (Marlotte Bakker, Mart Seegers, Toon van Gerven, Paul Geurts en André Vollenberg) van Behoud de Parel iedereen  een gezond, gelukkig en goed 2020 toe!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel