Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grubbenvorst wordt omsingeld. Niet door buitenlandse troepen, maar door allerlei bedrijven. Het nu nog open gebied rond Grubbenvorst wordt een agrarisch industrieterrein:

  • De Veiling ZON rukt met haar bebouwing op tot aan de kern van Grubbenvorst.
  • Aan de Maaszijde - in het gebied Raaieind - komt een Zandverwerkingscentrale.
  • In het gebied Californië - tegen Grubbenvorst aan - wordt een glastuinbouwgebied van zo'n 145 ha volgebouwd met kassen van 10 tot 60 ha groot.
  • Aan de A73 - in het gebied Witveld - komt een zogenaamd Nieuw Gemengd Bedrijf. Het Nieuw Gemengd bedrijf bestaat uit een varkensflat, waarin 35.000 varkens worden gehuisvest. Er komt een kippenflat voor 1,2 miljoen kippen. Gekoppeld aan deze agrarische fabrieken zijn verder een slachterij, een kompostbedrijf en een biovergistingsinstallatie gepland.
  • Tegenover de veiling is Trade Port Noord gepland, in 2012 te gebruiken voor de Floriade en daarna wordt het ontwikkeld als bedrijventerrein.
  • De plannenmakers denken er ook over om een windmolenpark in het gebied Witveld te bouwen.
  • Om de bedrijven draaiende te houden, zijn werknemers nodig. Om daarin te kunnen voorzien is onder andere een "Polenhotel" voorzien op het bedrijventerrein van Grubbenvorst.
  • Deze bedrijven brengen een grote toename van transport (vrachtvervoer) met zich mee. Om dat in goede (?) banen te leiden, zijn er aan de A73 nieuwe afslagen en opritten geprojecteerd.

Allemaal een beetje te veel van het goede, vinden veel mensen in Grubbenvorst. Een aantal Grubbenvorstenaren hebben zich verenigd in de Actiegroep "Behoud de Parel".
Doel: waar mogelijk de plannen tegen houden en indien dat niet (meer) mogelijk is, de overlast van die bedrijven voor Horst aan de Maas in het algemeen en Grubbenvorst in het bijzonder tot een minimum te beperken.

De komende tijd gaat actiegroep "Behoud de Parel" de mensen in Grubbenvorst en omgeving informeren en mobiliseren. Het startschot voor die informatiecampagne is gegeven op 31 augustus 2007 door Monique Baggen, huisarts te Grubbenvorst, met het onthullen van een spandoek aan de A73.

Spandoek De toespraak van Monique Baggen kunt u hier lezen.
Het Dagblad De Limburger en het Agrarisch Dagblad berichten tevens over de onthulling van het spandoek.

 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel