Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

stem wijzer stem gezond poster
Het verkiezingsonderzoek van vereniging Behoud de Parel en de poster die op dat onderzoek gebaseerd zijn, roepen veel reacties op. En dat is precies wat Behoud de Parel beoogde. De vier mensen, die de verkiezingsprogramma’s, het stemgedrag en publicaties in de media onderzochten, hebben daarmee loon naar werken.

In het onderzoek wordt onder andere het stemgedrag van de verschillende politieke partijen in de afgelopen jaren bekeken. Het onderzoek toont aan dat met name de SP en D66 het meest duidelijk achter onze standpunten en acties stonden en staan. Nadat het onderzoek gepubliceerd is op de website van Behoud de Parel en daar op gewezen is in een artikel in de Hallo en Mededelingen is de site erg vaak bezocht, zo blijkt uit analyse. De bezoekersaantallen zijn verdubbeld, vanaf de donderdag na publicatie in de Hallo en Mededelingen. Vooral de verkiezingspagina’s zijn bezocht en mensen hebben de tijd genomen het onderzoek door te lezen. De bezoekers aan de site komen hoofdzakelijk (95%) uit de regio Horst. Kiezers willen zich kennelijk goed informeren.

Naast het onderzoek hebben we ook een posteractie gevoerd. Om de mensen er op te wijzen dat ze in ieder geval niet CDA, Essentie, VVD of PvdA moeten stemmen, als ze bij hun stem de standpunten van Behoud de Parel als leidraad zien. Ook deze actie heeft veel reacties opgeroepen. En de VVD was er als de kippen bij om te melden dat ze vond dat ze niet op één hoop geveegd moest worden met het CDA.

Eén minpuntje
In deze aandacht voor het verkiezingsonderzoek van Behoud de Parel was er slechts één minpuntje. D66/GL gebruiken het onderzoek en de poster om de kiezers  te melden dat Behoud de Parel gezegd heeft dat de mensen op D66/GroenLinks moeten stemmen. Dat vindt Behoud de Parel jammer. Dat  is net zo iets als dat de consumentenbond iets test en een van de best geteste dan claimt de beste uit de test te zijn. Niet zo netjes. Het is dan de halve waarheid. Immers ook de SP heeft haar bijdrage geleverd aan de strijd van Behoud de Parel. André Vollenberg. voorzitter van Behoud de Parel daarover: "Het is belangrijker dat de partijen die ons tot nu toe steunden, samen blijven werken. Dat levert meer op".

Het bestuur van Behoud de Parel heeft D66/GL via een mailbericht een reactie gestuurd en aangegeven dat zij met hun verkiezingsadvertentie in Mededelingen (het plaatselijke weekblad voor Grubbenvorst) geen recht doen aan het werk van de vier mensen die het onderzoek verricht hebben en zo onafhankelijk en zorgvuldig mogelijk te werk zijn gegaan. Er is géén stemadvies aan één partij gegeven, maar Behoud de Parel heeft de werkelijkheid in beeld gebracht. Op basis daarvan kunnen de mensen hun eigen stem bepalen.

In een reactie op de mail van Behoud de Parel schrijft Jim Weijs van D66/GL het volgende: "De intentie van ons stuk was om aan te geven dat jullie D66+GroenLinks getipt hadden als politieke partij waarop mensen zouden kunnen stemmen als ze gezondheid belangrijk vinden. We hadden niet de intentie om daarmee te zeggen dat wij dan de enige partij zijn die daarvoor in aanmerking komt. Ik snap dat het in deze formulering zo over kan komen, maar tegelijkertijd is het ook een tijd van verkiezingen en campagnevoeren en doe je dat voornamelijk voor je eigen partij. De afgelopen jaren hebben we op veel vlakken samengewerkt met de SP en hebben we zeker op het gebied van intensieve veehouderij en de grootschalige ontwikkelingen daarin samen opgetrokken om het beleid van de gemeente om alles maar groter te laten worden proberen tegen te houden. Wij zien het zoals jullie het ook zien, we zijn niet dé beste uit de test, maar wel gedeeld de beste. Daarom snap ik het ook goed als jullie naar de leden communiceren dat het niet zo is dat alléén D66+GroenLinks de partij is die gezondheid voorop stelt, maar ook de SP. Dat is namelijk zo. Maar feit is ook dat wij geen campagne voeren voor de SP (al gun ik ze zo veel mogelijk zetels) en onszelf graag willen profileren als een partij die vóór gezondheid is en tegen lucht- en milieuvervuiling. Ik hoop hiermee duidelijk te hebben toegelicht wat onze beweegredenen voor het stuk waren".


Klaar om opgehangen te worden...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel