Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voedselkaravaan

Op 27 oktober 2018 organiseert de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg samen met het landelijk netwerk Voedsel Anders de zogenaamde Voedselkaravaan in De Peel (zie ook voedsel anders. nl). Plaatsen als Utrecht, Dordrecht, Amsterdam, Den Haag, Wageningen en Nijmegen gaan de regio Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant voor. U kunt zich tot 25 oktober aanmelden voor deelname aan de Voedselkaravaan (kosten: € 10) via de website van de Voedselkaravaan

Voedsel Anders is een landelijk netwerk dat in 2012 is gestart en dat streeft naar een systeem van voedsel en landbouw waar de kernbegrippen zijn: eerlijke prijzen voor de producent, gezond en lekker eten, samenwerken met de natuur, beperken van de macht en invloed van de grote agrochemische bedrijven, korte ketens, rechtvaardige handel, toegang tot grond en zeggenschap van producent en burger over het voedsel. Voor 2018 heeft Voedsel Anders gekozen voor een zogenaamde Voedselkaravaan. In acht steden/regio's in Nederland trekt die Voedselkaravaan de stad in en het platteland op. Eén van de regio's waar de Voedselkaravaan zich manifesteert is Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant (De Peel).

In De Peel staat de Voedselkaravaan stil bij de mogelijkheden om de gangbare landbouw te verduurzamen, én om het onderlinge begrip tussen boer en burger, stad en platteland te verbeteren. Wat zijn de meest kansrijke, duurzame alternatieven voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare land- en tuinbouw en hoe kunnen er nieuwe bruggen worden geslagen tussen boeren en burgers? ’s Morgens zijn er excursies naar inspirerende bedrijven en initiatieven in de regio Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant, waarbij ook wordt gestreefd naar onderlinge uitwisseling tussen de regio’s. Op het middagprogramma staan diverse workshops rond thema’s zoals de verduurzaming binnen veehouderij en de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie, met een inleiding van Niek Koning. Ook zullen inspirerende initiatieven uit de regio zich presenteren. Noteer nu al de datum (27-10-'18) in uw agenda. De Voedselkaravaan mag u niet missen...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel