Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vorige maand is aan de bevolking van de Parel aan de Maas het plan gepresenteerd van de Initiatiefgroep "Gezicht naar de Maas". In het voortraject zijn veel mensen geïnformeerd en hebben zij een reactie kunnen geven op deze plannen voor een recreatieplas met jachthaven en zwemplas met woningbouw in het winterbed van de Maas.

Ook Behoud de Parel is - via voorzitter André Vollenberg - op de hoogte gebracht van die plannen. De vereniging heeft bij monde van Vollenberg aangegeven dat de plannen wat de vereniging betreft niet grootschalig moeten zijn, de menselijke maat moeten hebben en daarbij de inwoners moeten dienen.

Na de oprichting van Behoud de Parel in 2007 bedreigden allerlei plannen Grubbenvorst: de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Raaieind, die na lange procedures uiteindelijk toch van start is gegaan, de veiling die uitbreidde, de vestiging van een gigantisch industrieterrein met blokkendozen in Trade Port Venlo, de Floriade die toch weer flopte, de Californische glastuinbouw met geothermie die failliet ging en het NGB dat uiteindelijk toch in het LOG Witveldweg mocht worden gevestigd. Maar gelukkig bleef Grubbenvorst een hoogwatergeul langs de kerk en het dorp bespaard. Deze bleek uiteindelijk niet nodig voor de bescherming tegen de rivier. De maximale waterstand zou volgens de laatste becijferingen niet gevaarlijk worden.

Toch bleven er mensen met ideeën bezig om grintgaten te graven en een bestemming voor het gebied te zoeken. Grintboeren willen nu eenmaal zand en grint en het gevolg is dat overal in het landschap waterplassen ontstaan.

De CVI bleek ook niet noodzakelijk voor de beveiliging maar die vergunning was, na de lange juridische procedures die Behoud de Parel samen met buurtbewoners voerde, toch onherroepelijk. Daarmee ging DCM aan de slag. Maar wat moet er nu met alle grond aan de Maas die zij al verworven hebben? "Het zou toch mooi zijn" - zal DCM redeneren - "als ze die de komende 25 jaren af zouden kunnen graven met instemming van de bevolking. Daarom moet er draagvlak gecreëerd worden, er moeten mensen gezocht worden die graag plannen maken en deze aan de man brengen. Met beloften van woningbouw, toerisme, sportaccommodaties, een zwemplas met strand en nog meer mooie dingen worden de inwoners nu warm gemaakt om mee te gaan in de baggerwerkzaamheden nabij het dorp"...

Kijk naar Lomm, hoe het er bij ligt! Daar is het proces van de hoogwatergeul afgerond na vele en nog eens vele jaren van overlast door stof, geluid en verkeer. Laat Grubbenvorst dat bespaard blijven! Of niet?

De leden van vereniging Behoud de Parel zullen in volgende vergaderingen naar hun standpunt gevraagd worden en bekijken hoede vereniging zal reageren op alle plannenmakerij.

De kritische vragen die gesteld werden naar aanleiding van het het webinar van  ‘Initiatiefgroep Gezicht naar de Maas’ werden zo vaag beantwoord dat iedereen er alle kanten mee op kan. En ondertussen moet de CVI over 25 jaren worden opgeleverd als natuur en mag er niet gebouwd worden binnen de dijken van de Maas. Natuur zou samen met wat recreatieve voorzieningen de bewoners en plaatselijke ondernemers waarschijnlijk beter dienen.

Bij de vroegere gemeentelijke herindeling is een gigantische oppervlakte van het Grubbenvorster grondgebied aan Venlo toegewezen en wat is daarmee gebeurd? Het is volgebouwd met hallen, wegen en huisvesting voor de zogenaamd noodzakelijke arbeidsmigranten...

Van het wereldoppervlak bestaat al meer dan 70% uit water en grond blijft duur en schaars. Daarom ook hoeft het "Gezicht van Grubbenvorst" niet in het water van de Maas te verdwijnen...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel