Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vragen rondom plannen voor ontwikkeling van de weerden in Grubbenvorst en Lottum

Projecten & onderwerpen: 

Op 31 oktober 2021 publiceerde NRC een artikel naar aanleiding van onderzoek van de Enquêtecommissie Limburg naar grondtransacties in Grubbenvorst en Lottum. De Enquêtecomissie Limburg is door Provinciale Staten van Limburg in het leven geroepen naar aanleiding van mogelijke belangenverstrengelingen van voormalig gedeputeerde Ger Koopmans (CDA), die tot 2018 commissaris was bij Terraq, die samen met Teunesen Zand & Grind het bedrijf DCM heeft opgericht (lees hier meer achtegronden bij deze bedrijven).

Vragen voor Stichting "Gezicht naar de Maas

Projecten & onderwerpen: 

Door een groep mensen uit Grubbenvorst is een plan opgezet om de Maasoever in Grubbenvorst commercieel te kunnen exploiteren. Een belangrijk onderdeel van het plan is het graven van een geul (of grotere plas) langs de Maas. Zij opereren onder de stichting "Gezicht naar de Maas" en ze werken nauw samen met DCM, de exploitant van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI). De samenwerking is zelfs zo nauw dat het er op lijkt dat de Stichting vooral een vehicle is om de belangen van DCM te dienen.

Voor wie is 'Grubbenvorster Gezicht naar de Maas' bedacht?

Projecten & onderwerpen: 

Vorige maand is aan de bevolking van de Parel aan de Maas het plan gepresenteerd van de Initiatiefgroep "Gezicht naar de Maas". In het voortraject zijn veel mensen geïnformeerd en hebben zij een reactie kunnen geven op deze plannen voor een recreatieplas met jachthaven en zwemplas met woningbouw in het winterbed van de Maas.

Behoud de Parel: “Vergunning voor Centrale Zandverwerkingsinstallatie Grubbenvorst intrekken”

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel vraagt aan het college van B&W van Horst aan de Maas om de aan de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) van DCM verleende vergunning voor een zandverwerkingsinstallatie een depot en een haven in te trekken. Daarmee reageert de vereniging op de door de gemeente Horst aan de Maas bekend gemaakte plannen voor het aantrekkelijker maken van de maasoever bij Grubbenvorst en Lottum (de brief van behoud de Parel is terug te vinden in de bijlage)..

Verslag Klankbordgroep Centrale Zandverwerkingsinstallatie Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Rgelematig komt de zogenaamde Klankbordgroep met betrekking tot de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Raayeind bijeen om te overleggen over de verdere ontwikkeling van de verwerkingsinstallatie en het gebied daar om heen. Vanuit de vereniging Behoud de Parel neemt Bert Vrieling deel aan deze Klankbordgroep.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de actiegroep