Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Door een groep mensen uit Grubbenvorst is een plan opgezet om de Maasoever in Grubbenvorst commercieel te kunnen exploiteren. Een belangrijk onderdeel van het plan is het graven van een geul (of grotere plas) langs de Maas. Zij opereren onder de stichting "Gezicht naar de Maas" en ze werken nauw samen met DCM, de exploitant van de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI). De samenwerking is zelfs zo nauw dat het er op lijkt dat de Stichting vooral een vehicle is om de belangen van DCM te dienen. En dan kom je al snel op de gedachte dat DCM ook wel de financier is achter de stichting, die met professionele en dus vooral gelikte filmpjes de burgers van Grubbenvorst achter haar plannen te krijgen. Maar de plannen ontmoeten desalniettemin veel weerstand onder de burgers in Grubbenvorst.

De Stichting probeert de gemeente Horst aan de Maas achter zich te krijgen. Sterker nog: de stichting probeert de leiding te krijgen in de plannen voor de ontwikkeling van de Maasoever. Daarbij probeert ze het initiatief van de gemeente om te komen tot ontwikkeling van de Maasoever van Lottum tot en met Grubbenvorst, over te nemen. Een en ander wordt duidelijk uit de bijdrage aan de gemeenteraadsvergadering van 19 mei 2020 van een van de mensen van Gezicht naar de Maas, dat hier te zien is op facebook.

De gemeente is bezig met onderzoek naar welke mogelijkheden er zijn voor de ontwikkeling van de maasoever. Daartoe heeft ze het onafhankelijk onderzoeksbureau De Stroming ingeschakeld en wil ze een online enquête uitvoeren onder alle Grubbenvorster burgers, met als doel om uit te vinden, welke plannen draagvlak hebben onder de Grubbevorstenaren. Om de burgers te informeren over die enquête heeft de gemeente een webinar aangekondigd.

De Stichting Gezicht naar de Maas kon er niet op wachten en meende dat het van belang was om nog vóórdat de gemeente haar webinar zou houden, zélf zo'n webinar te organiseren. Belangrijkste doel van de stichting - die maar blijft pretenderen dat zij de vertegenwoordiger is van alle burgers van Grubbenvorst en zich ondanks haar duidelijke link met DCM presenteert als een burgerinitiatief - is om haar ideeën te propaganderen.

Op donderdag 18 november organiseert de Stichting haar webinar. Niet via zoom of een ander interactief programma, maar via You Tube, waardoor ze haar propaganda zonder verstorende vragen van aanwezige burgers naar voren kan brengen. Burgers die toch vragen hebben, kunnen mailen. Toon van Gerven, bestuurslid van Behoud de Parel, heeft een aantal kritische vragen opgestuurd naar de stichting.Ter inleiding op zijn vragen wijst Van Gerven er op dat In het vorige webinar van de stichting in april 2021 alleen voorstanders van het afgraven van de uiterwaarden aan bod kwamen "met gladde praatjes en glossy filmpjes", zoals hij het uitdrukte. "Er waren vrijwel uitsluitend kritische vragen, maar die werden amper beantwoord, ook niet in de mail die enige tijd later verstuurd is"zo verwoorde Van Gerven zijn ervaring. "Eén grote goed-nieuws-show, die een nietsvermoedende kijker bijna zou overtuigen dat er een breed draagvlak zou zijn voor deze plannen in Grubbenvorst". Verder wijst het bestuurslid van Behoud de Parel er op dat Grubbenvorst de afgelopen 15 jaar ingesloten is door allerlei initiatieven die de leefbaarheid van Grubbenvorst verslechterd hebben, door het opofferen van de bossen en velden, de vele vrachtwagenbewegingen, fijnstof en stank (NGB, logistiek op Klavertje 4, glastuinbouw Californie, zandhaven Raaijeind, etc). Van een forensendorp dreigt Grubbenvorst te veranderen in een woonwijk op een industrieterrein. "Laten we het laatste groene taartpuntje wat nog over is tussen de spoorlijn en de Maas niet ook verkwanselen voor een paar grijpstuivers", is de hartekreet van Van Gerven.
 

In zijn mail naar de stichting vraagt Van Gerven of de stichting op de hoogte is van het feit dat het unieke Maasterras tussen Grubbenvorst en Lottum tot voor kort de bestemming "natuur" had en zelfs op de nominatie staat voor een beschermde Unesco-status. Maar - zo voegt hij toe - door een slinkse actie van de provincie zijn die gronden voor een habbekrats verkocht aan DCM en is het bestemmingsplan aangepast (red.: vraag is of Ger Koopmans, voormalig commissaris van Teraq en oud-lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, één van de compagnons in DCM, daar direct invloed op heeft gehad. Op dit moment voert de provincie daar onderzoek naar uit in opdracht van Provinciale Staten). Van Gerven vraagt of de stichting als (zichzelf benoemde) vertegenwoordiger van de inwoners van Grubbenvorst echt voor het karretje gespannen wil worden van DCM en daarmee een legitiem randje geven aan de achterkamertjespolitiek.

Verder vragen die Van Gerven gesteld heeft:

  • Is de stichting ervan op de hoogte dat het afgraven van het Maasterras tussen Grubbenvorst en Lottum amper iets toevoegt aan de hoogwaterbestrijding? Volgens de objectieve getallen van Bureau Stroming levert het re-activeren van de oude Maasarm bij Ooijen ca 35 cm minder hoog water in Venlo op en het afgraven van het hele gebied tussen Grubbenvorst en Lottum slechts 6 cm extra. Verwaarloosbaar weinig.
  • Is de stichting ervan op de hoogte dat bij de verstrekking van de vergunning voor de CVI met zijn zandhaven, slibdepot en zandverwerkingsinstallatie op t Raaieind - mede onder druk van acties van vereniging Behoud de Parel samen met de omwonenden van de CVI - toezeggingen zijn gedaan door de gemeente Horst aan de Maas en DCM over het zogenaamde "zoet voor het zuur"?  Met andere woorden, dat de overlast en de onherstelbare aantasting van het landschap gecompenseerd zouden worden door leuke en nuttige dingen voor de bewoners van Grubbenvorst? Daarvan is tot nu toe weinig terecht gekomen. Waarom zou dat bij toekomstige afgravingen anders zijn? DCM heeft maar één oogmerk: maximale winst. Bij het verwerven van een vergunning worden mooie beloftes gemaakt over minimale overlast, verkeersafwikkeling, oplevering als natuur, etc., maar zo snel als de vergunning binnen is, heeft iedereen daar geen actieve herinneringen meer aan.
  • Is de stichting ervan op de hoogte dat de gemeente Venlo van plan is om ter hoogte van Océ, slechts 3 km van Grubbenvorst, een jachthaven te realiseren aan de Maas? Daarmee zou een jachthaven in Grubbenvorst, een onderdeel van de plannen van Gezicht naar de Maas, totaal overbodig worden.
  • Denken de mensen achter de stichting echt dat een waterplas die geen doorstroming heeft bij normale waterstanden spontaan een recreatieplas gaat worden? . Bij het hoog water in juli jl. heeft iedereen kunnen zien en vooral ruiken dat stilstaand water dat uitsluitend gevoed wordt door een buiten zijn oevers getreden Maas, verwordt tot een stinkende modderpoel. Leuk voor de meeuwen, ganzen en de muggen, maar niet voor recreanten.
  • Is de stichting ervan op de hoogte dat in de uiterwaarden van de Maas in het geheel niet gebouwd mag worden (red.: bouwen is een van de onderdelen van de plannen van Het gezicht naar de Maas)? Alle compensatie-maatregelen voor de overlast en de onherstelbare aantasting van het landschap van jullie plannen, zoals woningbouw, verplaatsen van de sportvelden, omtoveren van de kerk tot horecagelegenheid en dergelijke, vinden binnendijks plaats. Dus die initiatieven staan helemaal los van de plannen van DCM en kunnen ook zonder afgraven van de uiterwaarden waargemaakt worden, maar dan zoals dat hoort: onder regie van de gemeente in plaats van een commerciële winst beluste partij als DCM.

Zijn mail sluit Van Gerven af met de opmerking dat de stichting "inderdaad, zoals de naam al suggereert, met jullie gezicht naar de Maas staan en daardoor helaas met de rug naar de bevolking". Van Gerven betreurt het dat dit onderwerp een splijtzwam is geworden in Grubbenvorst. "Ik vind een aantal van jullie ideeën best OK, maar het geheel rammelt en het opofferen van de uiterwaarden aan deze plannen slaat nergens op en is voor mij een harde no-go" is Van Gerven's slotakkoord. En nu is het afwachten of de stichting hier een eerlijk antwoord op gaat geven. Behoud de Parel houdt u op de hoogte.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel