Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft onderzoek gedaan naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas op 21 maart. Daarnaast heeft de vereniging gekeken naar het stemgedrag van de partijen in de afgelopen vier jaar met betrekking tot de Intensieve Veehouderij en de gezondheidseffecten van (onder andere) uitstoot van fijnstof.

De resultaten van het onderzoek door vier – niet partijgebonden – leden van de vereniging Behoud de Parel is uitgebreid weergegeven in een rapport dat u hier kunt lezen. De conclusies uit het onderzoek zijn – getoetst aan de standpunten van Vereniging Behoud de Parel – helder. Uitgaande van de bestuurspraktijk in de afgelopen vier jaar, de publicaties in de lokale media en de verkiezingsprogramma’s scoort de SP het beste, op de voet gevolgd door D66 (die momenteel samen met Groen Links aan de verkiezingen deel neemt). De PvdA neemt een tussenpositie in en Essentie en CDA scoren ronduit slecht. Als het gaat om inperking van de Intensieve Veehouderij en de negatieve gezondheidseffecten als gevolg van uitstoot van ongezonde stoffen, laat het CDA de burgers in het algemeen en de omwonenden in het bijzonder gewoon in de steek.
In een samenvattende tabel ziet het er aan de hand van de projecten, die in en om Grubbenvorst gepland zijn, zo uit:

Het college van B&W bestaat nu nog uit CDA, Essentie en PvdA, samen dus 18 zetels en daarmee was er een meerderheid, die de plannen heeft kunnen doordrukken. Het gaat hierbij om met name de plannen tav de Intensieve Veehouderij. Voor Grubbenvorst als belangrijkste: het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) dat met 35.000 varkens, 1,2, miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie het grootste IV-bedrijf van Nederland wordt; de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) en om de RMS (een plan voor de grootste mestvergistingsinstallatie van Nederland).
Daarnaast is in de gemeenteraad – zij het helaas mondjesmaat – gesproken over de uitstoot van voor de gezondheid schadelijke stoffen. Denk hierbij aan fijnstof, ammoniak en endotoxinen: de negatieve aspecten op gezondheid door de Intensieve Veehouderij.
Wat dat laatste betreft is het motto van vereniging Behoud de Parel: Gezondheid Eerst!

Kijken we naar de scores van de verschillende partijen, dan blijkt duidelijk dat de SP (zeven zetels in de huidige gemeenteraad) en D66 (nu nog met twee zetels, voert met de verkiezingen een gezamenlijke kieslijst met Groen Links) allebei uitstekend scoren. Gezondheid van burgers (en omwonenden in het bijzonder) staat bij deze twee partijen duidelijk bovenaan.

Kijken we heel specifiek naar de standpunten die de partijen in de afgelopen raadsperiode hebben ingenomen, dan blijkt dat de SP, direct gevolgd door D66, het meest instemde met de voorkeuren van Vereniging Behoud de Parel.
Zo ontstaat het volgende beeld:

De onderzoekers – als vertegenwoordigers van Behoud de Parel – hopen dat de conclusies uit hun onderzoek kiezers een hulpmiddel biedt om te bepalen, waarop ze op 21 maart a.s. gaan stemmen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel