Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Over één ding zijn Leon Litjens, wethouder in Horst aan de Maas, en de vereniging Behoud de Parel, die onder meer strijd voert tegen het Nieuw Gemengd Bedrijf en de komst van de Centrale verwerkingsinstallatie naar Grubbenvorst, het roerend met elkaar eens: dat ze het niet met elkaar eens zullen worden.

Tot voor enkele maanden geleden vlogen de verwijten en beschuldigingen over een weer. In de ogen van Litjens verdraaide Behoud De Parel feiten en deed aan stemmingmakerij. Aan de andere kant kreeg Litjens het verwijt dat alle besluiten over een aantal grote ontwikkelingen rond Grubbenvorst als genomen waren en dat hij achter de ondernemers aanliep. De strijd werd gevoerd in brieven, persberichten en weblogs. Maar sinds enige tijd voeren de twee partijen weer overleg met elkaar. Om "beelden" en standpunten uit te wisselen. Er is zelfs een sprankje wederzijds begrip te bespeuren. Al blijven de fundamentele verschillen.

"Je zou inderdaad kunnen zeggen dat we in de loop van de tijd wat naar elkaar toe zijn gegroeid", zegt André Vollenberg, voorzitter van Behoud De Parel. "We hebben inmiddels een keer of vijf met elkaar overleg gehad. Leon heeft als vertegenwoordiger van de gemeente een bepaalde positie en is gebonden aan regels en wetten. Hoeveel fijnstof er in de lucht mag zitten bijvoorbeeld. Daar zijn wetten voor. Wij vinden die normen echter te ruim. Bovendien moet je niet naar één ontwikkeling kijken, maar naar het geheel. Rond Grubbenvorst is van alles aan de hand. Niet alleen de megafarm en het grindbedrijf, maar ook de uitbreiding van de veiling, de Floriade, Greenport, kassengebied Californië, noem maar op. Daar maken wij ons grote zorgen over. We zullen er dan ook alles aan doen de schade te beperken."

"Ook ik deel die zorgen", zegt Litjens. "Ik heb zelf twee kinderen en woon net zo ver van de plek waar de megafarm zou komen als de gemiddelde Grubbenvorstenaar. Daarom wil ik ook onderzoek laten doen naar de gevolgen voor de gezondheid en de hoeveelheid fijnstof in de lucht voortdurend laten meten. Over fijnstof bestaan echter een heleboel waanbeelden. Die zit al van nature in de lucht. Maar je hebt ook schadelijke en minder schadelijke fijnstof. Die van een veehouderij is grof en dus minder schadelijk. Dat moet je allemaal meenemen als je de gevolgen voor de gezondheid onderzoekt. Moeilijke materie."

De discussie gaat vaak over 'feiten'. Toch zijn jullie het zelfs daar vaak niet over eens.
Litjens: "Wij baseren ons op gangbare onderzoeken. Maar je hebt altijd wel iemand die een andere mening is en met andere 'feiten' komt. Ieder heeft z'n eigen waarheid. Uit een rapport worden altijd die dingen gehaald, die iemand het best uitkomen voor zijn standpunt."
Vollenberg: "Klopt, maar het gebeurt ook wel dat eerst dingen als feit worden gepresenteerd, die achteraf toch anders blijken te zijn. Over de effectiviteit van luchtwassers bijvoorbeeld. Die zouden 90 procent van de uitstoot van ammoniak tegen kunnen gaan. Pas nu wordt daar nader onderzoek naar gedaan. Over duurzaamheid en feiten valt dus wel degelijk te discussiëren. Veehouders zetten daarbij hun luchtwassers 's nachts wel eens uit omdat ze stroom vreten."
Litjens: "Dat zijn uitzonderingen. Je moet ook vertrouwen hebben in de ondernemers. De managementkwaliteit van het Nieuw Gemengd Bedrijf willen we nog bekijken."
Vollenberg: "Het management kan wel goed zijn, maar is zijn personeel dat ook. De keten is net zo sterk als de zwakste schakel."

(Bron: Dagblad de Limburger, Leon Janssen, 21-3-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel