Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DUIVEN - Welke gezondheidsrisico's zijn er voor mensen als er in Duiven een megastal met 8600 varkens komt. Deze vraag wordt meegenomen in de Milieueffectrapportage (Mer) die gemaakt wordt vanwege de aanvraag van een agrariër die aan de Laarstraat een megastal wil bouwen.

Er wordt speciaal gekeken naar de mrsa bacterie, die volgens deskundigen kan overgaan van varkens op mensen. De Duivense fractie van GroenLinks wil 'absolute duidelijkheid'.

"Want het kan niet zo zijn dat voor mensen de kans op besmetting toeneemt", zegt Chris Baltjes. Zijn fractie noemt de stal onwenselijk voor de leefbaarheid van de nabij gelegen woonwijken. Het Duivense stadsbestuur is geen voorstander van de megastal maar kan haar niet tegenhouden tenzij uit de Mer blijkt dat er negatieve gevolgen zijn.

(Bron: De Gelderlander, 13 april 2009)

Behoud de Parel