Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Ze zijn er niet helemaal gerust op, de raadsleden van Horst aan de Maas. De lokale politiek staat nou niet bepaald aan de stuurknuppel bij de ontwikkeling van Klavertje Vier. Eigenlijk is het dossier voor een 'eenvoudig' raadslid al niet meer te volgen. Niettemin heeft de Horster gemeenteraad niet op de rem getrapt toen er een besluit genomen moest worden over de bijdrage van Horst aan de Maas.

Masterplan en Startegisch Bussinessplan Gebiedsontwikkeling Klavertje Vier, oprichtingsbesluit en statuten NV/CV, Samenwerkingsovereenkomst, protocollen, Trade Port Noord en Venlo Greenpark, Mantelverhaal gebiedsontwikkeling Klvertje Vier, Second Opinion PWC en Mterum. Bent u er nog? Al die plannen, rapportjes en overeenkomsten vormen een decimeters dik dossier dat de raadsleden op hun bureau hebben gekregen. Veel informatie voor de volksvertegenwoordigers die een beperkte rol hebben in het miljoenenproject dat zich over een paar decennia uitstrekt. Al is het niet onbelangrijk waarover ze beslissen. Ze moeten "ja" zeggen tegen de miljoenen die de gemeente in Klavertje Vier investeert. Daarna kan de politiek alleen nog via de aandeelhoudersvergadering en misschien via de Raad van Commissarissen de NV KLavertje Vier nog wat bijsturen.

Vragen, vragen
Een groot project waar veel geld in omgaat en met een lange looptijd. Dat moet wel haast veel vraagtekens, aannames en open eindes opleveren. En die heeft Klavertje Vier dan ook nog volop. Is het allemaal wel haalbaar? Levrt het echt 25.000 banen op? Hoe zit het met de investeringen van het bedrijfsleven? Krijgen we garanties over de durzaamheid? Wat gebeurt er als niet alle gronden worden uitgegeven? Krijgt de natuur wel echt voorrang in het gebied als ook bietenvelden en weiland meetellen als natuur? Wat gebeurt er met (agrarische) bedrijven die in het gebied liggen? En, niet onbelangrijk, blijft er aan het eind van de rit onder de streept iets over?

De ene partij heeft meer vragen dan de ander. Het CDA vindt de risico's verantwoord en gecalculeerd. De PvdA wil weten hoe het project zich verhoudt met landelijk beleid over industrieterreinen. Minister Cramer vindt dat er genoeg terreinen zijn, die er niet allemaal even florisant bij liggen. Knap die eerst maar eens op, voordat er weer grote nieuwe terreinen bijkomen. De SP heeft twijfels bij de duurzaamheid van de hele gebiedsontwikkeling. De SP vindt dat - kort samengevat - het stempel 'duurzaam' beter door 'mega' vervangen kan worden.

40 meter
Wethouder Litjens geeft op alle vragen antwoord, maar veel wijzer wordt de raad er niet van. Veel aannames, veel lucht, weinig harde cijfers. Over één onderwerp kan Litjens een helder antwoord geven: er mogen inderdaad gebouwen komen met een hoogte tot 40 meter. Dat het maar duidelijk is...

(Bron: De Echo van Horst aan de Maas)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel