Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er woedt op dit moment een slag om het platteland in Noord-Limburg. De LLTB, namens de grootschalige landbouwbedrijven, en het CDA, zowel landelijk bij monde van kamerlid Koopmans, als provinciaal in de persoon van Gedeputeerde Ger Driessen zetten zwaar in op uitbreidingsmogelijkheden voor megabedrijven. Daarvoor moet - naar hun mening - de natuur wijken. Maar om dat klaar te spelen, moeten ze het beleid met betrekking tot de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en natuurgebieden eerst veranderd krijgen. En daar zijn ze nu mee bezig. Stond tot voor kort die EHS niet ter discussie, nu wordt daar door LLTB en CDA hartstochtelijk aan gemorreld (zie artikel "Slag om Noord-Limburgs platteland).

Driessen cs. hebben het steeds over "groene ruimte" en hebben de mond vol over "cradle to cradle", maar in de praktijk gebeurt het ongekeerde. De zogenaamde Greenportlane, de nieuwe vierbaansweg, die de regio moet ontsluiten in verband met de megaplannen rondom Grubbenvorst, leidt tot het kappen van oude eiken en de Ecologische Hoofdstructuur, die daar gepland was, sneuvelt. In de Tweede kamer vindt discussie plaats over de EHS, naar aanleiding van een brief van minister Verburg (zie brief over EHS). En Koopmans en Driessen hebben hun pijlen gericht op het landelijke beleid met betrekking tot de aangewezen en te beschermen natuurgebieden in Nederland die de uitbreiding tot mega-landbouwbedrijven zou beperken (zie artikel "Natuurbeleid versoepelen").

Wat de waarde van de Ecologische Hoofdstructuur is, valt te lezen in het artikel "Natuurbeleid moet je beleven". Als we niet op passen en het CDA geen weerwerk bieden, zijn belangrijke waarden straks vergoed verdwenen en die hebben we niet zo maar terug. Juist met een verwijzing naar de economisch moeilijke tijden weet het CDA oude stokpaardjes van stal te halen: weg met al dat groen en ruim baan voor de intensieve veelteelt en mega-tuinbouwkassen. Daarmee het leefmilieu voor de burgers om zeep helpend en "een gouden kans" in de vorm van een toeristische trekpleister verwaarlozend! Alle hens aan dek....

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel