Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft een brief geschreven naar de inspectie van VROM. In de brief verzoekt Behoud de Parel de inspectie, om controlerend op te treden met betrekking tot het bedrijf Heideveld varkens, één van de participanten in het nog op te richten Nieuw Gemengd Bedrijf.

Eerder heeft de inspectie zelf aangekondigd om Intensieve Veehouderijbedrijven die niet voldoen aan de IPPC-richtlijnen te gaat controleren. In onder andere de gemeente Horst aan de Maas is Behoud de Parel vanaf juli 2008 begonnen aan een onderzoek inzake het niet voldoen aan de IPPC-richtlijnen door IV bedrijven. De vereniging kreeg van de gemeente een lijst, waarop de bedrijven stonden die nog niet voldeden aan de IPPC-normen.

De vereniging stuurde brieven naar de gemeente over onder andere Heideveld varkens en in de reactie stelt de gemeente dat de vergunning geactualiseerd gaat worden, dit één jaar na de datum waarop dit bedrijf had moeten voldoen aan de IPPC-richtlijnen. Het onbevredigende antwoord van de gemeente aangaande Heideveld Varkens, zette Behoud de Parel aan tot verder onderzoek. Hieruit bleek dat tal van omwonenden zeer vaak klachten hadden aangaande stankoverlast. Echter, niet iedereen durft dit te melden, omdat men geen ruzie met de buren wil. Een andere reden die men opgaf was: ”Als ik een keer iets gedaan moet hebben bij de gemeente, krijgt een klager een plaats in de wachtkamer”.

Ook heeft de vereniging aangaande dit bedrijf de controlelijsten bij bureau Handhaving opgevraagd. Uit de controlelijsten blijkt dat dit bedrijf elke keer in overtreding is, zowel met betrekking tot het niet voldoen aan de vergunningsituatie, alsmede het niet voldoen aan de voorschriften. Het meest steekt het de onderzoekers van Behoud de Parel dat de luchtwasser niet gecontroleerd wordt (werd) en dat er teveel dieren werden gehouden. Hierdoor is de ammoniak, fijnstof en stankemissie van dit bedrijf meer dan de vergunning en voorschriften aangeven.

De vereniging stelt dat de gemeente Horst aan de Maas en de ondernemer de wettelijke plichten inzake handhaving en Europese regelgeving niet nakomen. Daarom vraagt zij de inspectie controlerend op te treden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel