Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bio-industrie
In de raadsvergadering van 14 november jl. is een interpellatiedebat gevoerd over het Nieuw Gemengd Bedrijf, een initiatief van een aantal ondernemers om nabij de Witveldweg in Horst een bedrijf te realiseren waarin 33.000 varkens en ruim 1,2 miljoen kippen moeten worden gehuisvest.

De plannen betekenen een nog verdere opschaling van de landbouw in de regio Horst. Een zorgelijke ontwikkeling. De afgelopen jaren is de landbouw steeds verder geïndustrialiseerd. Hierdoor vervreemdt het boerenbedrijf steeds verder van natuur, omgeving en landschap en worden dieren gedegradeerd tot verwerkingsmaterialen.

In het debat wilde de initiatiefnemer van het interpellatiedebat, de SP, van het college weten hoe zij de toekomst van de landbouw in Horst aan de Maas ziet, welke gevolgen dit initiatief voor de boeren uit de omgeving heeft en hoe het nieuw gemengd bedrijf te rijmen valt met het nemen van verantwoordelijkheid voor het beheren van de natuur en het landschap en goede zorg voor dieren.

Helaas wilden het college en de overige raadsfracties nog niet het achterste van hun tong laten zien. Men wil wachten tot de behandeling van de gebiedsvisie voor de Witveldweg.

Thijs Coppus (SP): ‘De lancering van het plan heeft veel vragen opgeroepen bij boeren, omwonenden en andere betrokken. Het is daarom van belang dat de politiek helder is over het plan én haar mening geeft over deze ontwikkelingen. Met het omarmen van dit plan zetten we de deur open voor de vestiging van soortgelijke bedrijven en worden kleine en middelgrote boeren gedwongen om verder door te groeien of hun bedrijf op te geven.’

Tijdens het interpellatiedebat werd ook ingesproken door een aantal boeren uit de omgeving van de Witveldweg. De notulen van deze raadsvergadering kunt u hier lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel