Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zowel de SP als de PvdA stelden onlangs tijdens de raadsvergadering kritische vragen over het onderzoek dat de GGD Noord- en Midden-Limburg in opdracht van het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Beide partijen vinden dat het onderzoek niet de juiste weergave van de feiten geeft. De PvdA heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

In een brief aan het College van B&W (zie bijlage) stelt de PvdA dat de GGD onjuiste en onvolledige informatie aan de burgers heeft gegeven in haar onderzoeksrapport. Richard van Weegen namens de PvdA: "er is geen onderzoek verricht naar onder meer de effceten van een energiecentrale en de vervoersbewegingen. Het onderzoek is dus onvolledig. Verder is er niet gerekend met de achtergrondwaardes van het LOG. Dit betekend dat de bestaande bedrijven niet zijn meegenomen in de berekeningen".

De PvdA vraagt zich in haar brief af waarom het aspect geluid niet beoordeeld is, waarom in het onderzoek alleen het fijnstof van het pluimveebedrijf gemeten is en of de gezondheidseffecten voor werknemers, wandelaars, fietsers en automobilisten meegenomen zijn in de beoordeling.

De partij heeft B&W verzocht schriftelijk op de vragen te reageren.

Behoud de Parel