Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het varkenscluster met 2.000 zeugen- en 20.000 vleesvarkensplaatsen in Markelo levert 80.000 euro per jaar op. Die besparing is een gevolg van het gezamenlijk mestverwerken, voer inkopen en het verhogen en bewaken van de gezondheidsstatus. Een cluster zorgt bovendien voor lagere transportkosten.

Dat blijkt uit berekeningen van landbouweconomisch instituut LEI, dat in opdracht van het netwerk Samenwerking agroclusters varkenshouderij onderzoek uitvoerde naar de vorming van varkensclusters.

In diverse delen van het land willen varkenshouders clusters vormen. Het LEI heeft het varkenscluster in Markelo als voorbeeld genomen voor zijn berekening van de economische voordelen van zo’n cluster.

Onderzoekers van Alterra concluderen dat er landschappelijk gezien geen grote bezwaren zijn tegen het varkenscluster in Markelo door slimme bouwplannen, goede architectuur en een landschappelijke inpassing. Dat kan bijvoorbeeld door de bebouwing iets meer naar achteren in het kavel toe te passen.

Melkveehouders in Markelo hebben grote bezwaren tegen een varkenscluster in hun gemeente. "De weg wordt platgereden, het landschap wordt aangetast, we krijgen stankoverlast en het landbouwontwikkelingsgebied lijkt op een bedrijventerrein", klinkt hun verzet.

De gemeenteraad van Hof van Twente, waaronder Markelo valt, heeft vorige week met 13 stemmen voor en 10 tegen besloten dat het varkenscluster in Markelo mag komen, onder bepaalde voorwaarden. Zo mogen er onder meer geen varkensflats komen.
(Bron: Agrarisch Dagblad, 19-09-2007 auteur: Derk Klein Kranenberg)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel