Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bij de presentatie van de projecten, die gepland zijn rondom Grubbenvorst, wordt vaak door de bestuurders gesteld dat de natuur, die moet wijken voor deze projecten, elders "gecompenseerd" worden. Een onderzoek van de Rekenkamer van de provincie heeft aangetoond dat de compensatie van natuur die nodig is bij de aanleg van grote projecten, in Limburg vaak niet of slecht uitgevoerd wordt. Gedeputeerde Ger Driessen wil nu de gemeenten die de natuur moeten aanleggen meer in de gaten houden. "Ik heb er een hekel aan als afspraken niet worden nagekomen".

Van de vijftien onderzochte projecten in Limburg zijn er maar vijf enigszins volgens afspraak uitgevoerd. Drie projecten voldoen niet aan de afgesproken normen en zeven konden de onderzoekers niet beoordelen omdat ze nog niet aangelegd waren. Dat terwijl in ieder geval vier van die zeven wel al klaar hadden moeten zijn.

Gedeputeerde Driessen zegt dat een ingevoerd nieuw controlemechanisme de natuurcompensatie beter in de gaten houdt. Ook wil hij meer zaken op internet publiceren zodat kritische omwonenden over de schouders mee kunnen kijken en aan de bel kunnen hangen als er iets mis gaat.

(Bron: Dagblad de Limburger, 15-1-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel