Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Europese regelgeving om de nitraatvervuiling van oppervlakte- en grondwater tegen te gaan is effectief. Niettemin is de nitraatconcentratie in sommige regio’s (waaronder die van Zuid-Oost Nederland) nog altijd te hoog. Dat is de conclusie van een rapport over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn, dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. Tussen 2004 en 2007 is het nitraatgehalte in oppervlaktewater bij 70 procent van de 27.000 meetpunten stabiel gebleven of gedaald.

Voor grondwater ligt dat nauwelijks lager, met 66 procent van de 31.000 meetpunten. Bij 15 procent van de meetpunten voor grondwater en 3 procent van de oppervlaktewatermeetpunten is het nitraatgehalte hoger dan de voorgeschreven 50 milligram per liter.

De Commissie maakt zich bijzonder zorgen over zeer hoge nitraatconcentraties in oppervlaktewater in Malta, Engeland, Vlaanderen en Bretagne. Ook de nitraatgehaltes in het grondwater in Zuidoost-Nederland, Vlaanderen, Engeland, delen van Frankrijk, Noord-Italië, Noordoost-Spanje, Zuidoost Slowakije, Zuid-Roemenië, delen van Estland, Malta en Cyprus zijn te hoog.

"Boeren hebben al veel gedaan om hun mestbeleid te verbeteren", aldus de nieuwe milieucommmissaris Janez Potocnik. "Maar in sommige gebieden blijft het voldoen Europese waternormen een serieuze uitdaging."

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 11-2-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel