Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Statenfractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen over een boerderij met duizend melkkoeien en achthonderd stuks jongvee. Daarbij gaat het onder meer om een bouwblok van zes ha in het gebied ten noorden van Bourtange. De fractie van GroenLinks is geschokt over het feit dat GS daar toestemming voor willen geven. Hieronder de persverklaring van GroenLinks.

“Het college geeft aan dat zij weinig heil ziet in de traditioneel, kleinere productiewijze van agrarische familie bedrijven in Groningen. Doordat veel agrariërs stoppen groeien ook die bedrijven doch op een veel rustiger, bijna evolutionaire wijze. Naast ondersteuning van de kleine volhouders en de vaak, kleinschaliger biologische boeren zal wat Groenlinks betreft juist daar het accent moeten liggen als het gaat om de herstructurering van de Groninger landbouw. Niemand zit namelijk te wachten op megalomane fabrieksboerderijen.

Ook de toestemming die wordt afgegeven terwijl er nog niet één formele aanvraag voor een milieuvergunning of een aanpassing van het bestemmingsplan ligt verbaasd GroenLinks in hoge mate. Gedeputeerde Staten geeft impliciet aan dat zij van zins is om veel meer van dit soort bedrijven toe te laten. In feite zegt het College: “De intensieve veehouderij is welkom in Groningen, Komt allen!” en dat terwijl uitlatingen van gedeputeerden in de Staten van Groningen een andere kant op gaan. Dat lijkt op de spreekwoordelijke gespleten tong.

GroenLinks is bovendien van mening dat een bouwblok van 6 ha absurd groot is. Al eerder heeft de GroenLinks fractie aangegeven dat elk landschap haar grenzen kent. Het door de provincie ingeslagen beleid ten aanzien van landschappelijk inpasbaar bouwen, ook van grote boerderijen, wordt op deze wijze scherp onderuit gehaald.

GroenLinks wil van het college van GS weten of zij van mening is dat met een bedrijf van deze grootte het welzijn van de dieren voldoende gewaarborgd is, hoe het met mogelijke uitbraak van ziekten in een dergelijk bedrijf zit en welke problemen omwoners kunnen verwachten door logistieke aan en afvoerstromen. Een dikke stroom grote vrachtwagens bij dit soort fabrieksboerderijen leggen een claim om de verkeersveiligheid in dit landschappelijk gebied. ‘’

(Bron: Groninger Internet Courant)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel