Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Dagblad de Limburger werd in twee artikelen ruim aandacht besteed aan het besluit van Provinciale Staten van Brabant om een halt toe te roepen aan de vestiging van megastallen. Poltieke partijen in Provinciale Staten van Limburg en de samenwerkende actiegroepen in Limburg (waaronder vereniging Behoud de Parel) grepen dat besluit aan om er op aan te dringen ook in Limburg een stop te zetten op megastallen.

Gedeputeerde Driessen
Gedeputeerde Driessen reageerde op de brief van de samenwerkende Limburgse actiegroepen en de geluiden uit de politiek met de stelling dat er inderdaad geen ruimte moet komen voor Brabantse boeren in Limburg, maar dat megastallen gewoon moeten kunnen (zie in de bijlage het artikel in Dagblad de Limburger). De Limburgse gedeputeerde van het CDA noemde maandag desgevraagd een verbod op megastallen „niet voor de hand liggen. De beslissing in Brabant ging over maatvoering; bij ons staat de kwaliteit centraal”, aldus Driessen. Het feit dat bedrijven groter worden, vindt Driessen een positieve ontwikkeling. Economisch is dat een noodzaak, en alleen grotere bedrijven kunnen aan de door de samenleving opgelegde kwaliteitseisen op het gebied van onder meer stank, stof en hygiëne voldoen, vinden GS. Limburg stelt dan ook geen limiet aan de oppervlakte, mits ze ook passen in de omgeving.

PvdA Limburg
De Limburgse coalitiepartij PvdA wil dat Ger Driessen ervoor zorgt dat de provincie niet krijgt te maken met een invasie van varkens door beperkingen die Brabant vrijdag heeft opgelegd aan veehouders. Bovendien moet er volgens de PvdA een fundamentele discussie komen over het gevoel van onbehagen dat door de snelle groei en bouw van megastallen onder inwoners is ontstaan. Aldus een artikel in De Telegraaf van 24 maart 2010. Fractiespecialiste Weike Medendorp sluit zich zo aan bij de linkse oppositie maar maar lijkt af te stevenen op een confrontatie met de gedeputeerde en coalitiegenoot CDA die eerder lieten weten dat de vrees voor een waterbedeffect ongegrond is. De PvdA constateert dat de veehouderij sneller groeit dan mensen er aan kunnen wennen. De partij kiest daarom voor een ander standpunt dan anderhalf jaar geleden toen een burgerinitiatief tegen megastallen in Limburg geen resultaat boekte.

CDA-Limburg
CDA-woordvoerder Jan Loonen wil de discussie over megastallen in Limburg best aan maar wil die voeren over feiten en niet op basis van emoties en angsten. Het CDA krijgt mogelijk belangrijke steun van de VVD die meent dat er niks is veranderd. Fractievoorzitter Ingrid Muijs beschuldigde de PvdA woensdag van verkiezingsretoriek. Vrijdag is er in het Limburgs Parlement een spoeddebat over de kwestie.

De LLTB
De LLTB betreurt het dat - volgens haar - in de discussie rondom megastallen emoties de bovenhand voeren. De argumenten die de tegenstanders van megastallen naar voren brengen, zijn gebaseerd op emoties, halve waarheden nen selectieve argumenten. Daarmee ontkent de boerenbond de kennis die inmiddels verzameld is met betrekking tot de risico's van de megastallen voor de bevolking. De LLTB lijkt met haar reactie te pretenderen de waarheid in pacht te hebben. Die LLTB - zo stelt een lid van Behoud de Parel - kan weliswaar veel verstand hebben van varkens en kippen, over de gezondheidseffecten van die varkens en kippen op de bevolking lijken ze weinig kaas gegeten te hebben. Enige arrogantie kan de LLTB met haar reactie dan ook niet ontzegd worden.

De LLTB wil een maatschappelijke discussie op basis van feiten. Daarmee ondersteunt de LLTB het verzoek van de Limburgse actiegroepen tegen megastallen, die in hun brief aan het provinciebestuur ook pleitten voor zulk een maatschappelijk debat.

De Milieufederatie Limburg
Opvallend is ook de reactie van de Milieufederatie Limburg. Deze koepel van milieorganisaties in Limburg heeft tot voor kort altijd het standpunt ingenomen, dat de komst van megastallen niet perse slecht hoefde te zijn. Dat standpount was vooral ingegeven door het feit dat de federatie deel heeft genomen aan het tot stand brengen van de reconstructie in Limburg. Een afwijzing van megastallen, dier gebruik maken van die reconstructie, werd aanvankelijk door de milieufederatie als een soort verraad aan die betrokkenheid gezien. Inmiddels - zo blijkt - schuift ook de Milieufederatie op in de richting van het standpunt van de verzamelde bewonersgroepen van Limburg.

De reactie van de linkse oppositie in Provinciale Staten en van de gezamenlijke actiegroepen in Limburg (waaronder Behoud de Parel) kunt u hier lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel