Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Brabantse Milieufederatie (BMF) wil dat de provincie paal en perk gaat stellen aan de verspreide vestiging van megavarkensbedrijven in Oost- en Midden-Brabant, buiten de daarvoor bestemde landbouwontwikkelingsgebieden.

Het gaat hierbij om ongeveer duizend bestaande veehouderijen waar 1,5 tot 2,5 hectare aan stallen kan worden bijgebouwd en plaats is voor zeker twee miljoen varkens. De basis hiervoor is gelegd in de regionale reconstructieplannen die in 2005 door de provincie zijn vastgesteld.De BMF constateert dat op deze locaties veel grotere bedrijven ontstaan dan ooit de bedoeling was. In enkele jaren hebben de technische mogelijkheden om de milieubelasting van intensieve veehouderijen te beperken een zodanige vlucht genomen dat op vrijwel elke plek fors kan worden uitgebreid, schetst BMF-directeur Jan van Rijen in een brief aan het provinciebestuur (GS). Omdat ook de zogeheten varkensflat steeds meer in zwang raakt, kunnen op een beperkte oppervlakte grote aantallen dieren worden gehouden, zoals onder meer tussen Boekel en Venhorst waar op een halve hectare 10.000 varkens worden gestapeld.
Door deze mogelijkheden zijn boeren volgens Van Rijen steeds minder geneigd hun bedrijf te verplaatsen naar landbouwontwikkelingsgebieden die grotendeels leeg blijven. "Veehouderijen blijven zich ontwikkelen in de nabijheid van dorpen en natuurgebieden en hun groei ondermijnt het maatschappelijk draagvlak voor de reconstructie", dringt hij bij GS aan op beperkende maatregelen.
Het Statenlid Birgit Verstappen (Partij voor de Dieren) signaleert dezelfde problemen en heeft GS een reeks vragen gesteld over de risico's van een ongebreidelde groei van het aantal varkens en kippen in Brabant, nu de handel in dierrechten 1 januari aanstaande wordt vrijgegeven. Zij vraagt inzicht in onder meer de ruimte die veehouders nog hebben om hun bedrijf in de randzones van natuurgebieden uit te breiden.

Bron: Brabants Dagblad, door Ron Lodewijks 17-10-2007

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel