Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het platform Aarde, Boer, Consument voert actie voor een beter voedsel- en landbouwbeleid in Nederland. Het platform, waarbij allerlei organisaties aangesloten zijn als het Afrika-Europa Netwerk, Boerengroep Wageningen, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en het XminY Solidariteitsfonds, wenst 'eerlijk' voedsel dat voor de boer een kostendekkende prijs oplevert en dat milieu- en diervriendelijker geproduceerd wordt.

In tegenstelling tot wat de Europese Commissie wil (meer concurrentie op de 'vrije' wereldmarkt) streeft het platform naar een regionale voedselproductie. Dat is ook beter voor het klimaat en biedt meer voedselzekerheid.

De in het platform verzamelde organisaties willen deze zaken vastgelegd zien in een rechtvaardiger Europees voedsel- en landbouwbeleid.

Indien u het eens bent met het platform Aarde, Boer, Consument, dan kunt u de petitie hier ondertekenen.

Het streven is om de petitie rond 16 oktober (Wereldvoedseldag) aan te bieden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.

Meer informatie kunt u vinden op de Platform ABC website.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel