Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Beste mensen, we zijn hier bij elkaar met een groep zeer verontruste dorpsbewoners die een actiegroep “Behoud de Parel” hebben opgezet.
Vandaag gaan we een campagne in Grubbenvorst starten om de bevolking te informeren over de bouwplannen rondom Grubbenvorst.
De start begint officieel met de onthulling van een van de grote spandoeken aan meerdere toegangswegen rond Grubbenvorst.
Toespraak Monique Baggen voorafgaande aan de onthulling.
Bezorgdheid voor de leefomgeving, de sfeer in het dorp, het milieu, de gezondheid en veiligheid van de bewoners is onze drijfveer om in aktie te komen.

Om een greep te doen uit de plannen die dit prachtige dorp mogelijk te wachten staan zal ik noemen:
Een varkensflat van 35.000 varkens
Een kippenflat van 1,3 miljoen kippen
Een grote zandverwerkingscentrale aan de Maas
Slachterijen, composteringsinstallatie, biovergistingsinstallatie
Een glastuinbouwgebied van 145ha
Uitbreiding van de ZON-veiling tot aan het spoor
De Floriade.

De enigen die beter worden van al deze activiteiten zijn de eigenaren van de industrie zelf. Het geeft niet meer werkgelegenheid en wel heel veel overlast.
Het dorp wordt te zwaar belast als al deze plannen doorgaan. Als je alleen al kijkt naar alle vrachtwagens die af en aan rijden voor al deze mega-bedrijven, de enorme verkeerstoename ivm de Floriade en de uitbreiding van de veiling, nieuwe autowegen,op+afritten,zal de fijnstofconcentratie zoveel hoger worden, dat het zonder meer ongezond is voor de mensen.
Nu al is de concentratie in deze regio een van de hoogste van het land. Overal wordt geprobeerd deze luchtvervuiling terug te dringen. Zelfs op Europees niveau doet men zijn best en hier in Grubbenvorst zou het dan helemaal uit de hand gaan lopen.
Als elk plan apart wordt bekeken, zou elke industrie wat dit punt betreft misschien een vergunning krijgen, maar allemaal samen is volstrekt onaanvaardbaar. De Floriade alleen zal al veel belasting geven.
We hebben het nog niet over de stankoverlast als hier de megaflats van varkens en kippen komen te staan. Met bijna altijd westenwind worden we door de stank uit het dorp gejaagd.
Wat je je kunt afvragen is of de geplande grote dierenbedrijven zich wel aan de vergunningen zullen houden, want je hoort elders in Nederland schokkende verhalen. Dan heb je de vieze industrie nog niet zomaar weg.
En als er iets erg is, is het wel stank. Het blijkt, dat 30% van alle ammoniakuitstoot binnen 5km neerslaat rond de fabriek, dus wij weten wel waar dat is!!

Dan heb ik het nog niet over de gezondheid van de mensen die in een dergelijk bedrijf werken: geen Nederlander wil in een stoffige kippenflat met 1,3 miljoen kippen vol kippenmest, veren, stank, ammoniaklucht werken. Hooguit weer enkele buitenlanders krijg je zo gek. Mocht er een epidemie van een ziekte uitbreken, dan zijn alle dieren tegelijk de klos.Wat een drama!
Stel dat er varkenspest uitbreekt, wat denk je dan van de afsluiting van de A73, de levensader naar het zuiden?

De dierenartsen vinden deze ontwikkelingen rampzalig voor de dieren.Een dergelijke opeenstapeling lokt altijd epidemieën uit.
Ook de mensen zullen steeds vaker een MRSA-bacterie krijgen, een bacterie waarvoor nu al afdelingen van ziekenhuizen sluiten ivm gevaar voor de volksgezondheid. Elke keer worden er vele antibiotica door het varkensvoedsel gemengd, ook de medewerkers ademen dit in, krijgen infecties met akelige bacteriën waar niets tegen helpt.
Wie betaalt al deze onkosten in de gezondheidszorg? Welk risico loopt de regio?
De ziekenhuizen zullen zich hier ook over moeten beraden. Het zal overall wel minder vervuiling per varken of kip geven, de lokale belasting voor mens, dier en milieu is ontoelaatbaar.Alleen achter een bureau kun je zoiets verschrikkelijks bedenken.
Stichting Milieudefensie en Stichting Wakker Dier proberen ons duidelijk te maken wat ons te wachten staat. Het lijkt een nachtmerrie als het doorgaat.

Het komt erop neer dat er van Grubbenvorst niet meer overblijft dan de kern en de weg naar Lottum, we wonen dan op een industriegebied.
De zandcentrale aan de zuidkant vanaf de autobaan tot aan het St.Jans Sleutelbos met zijn herrie en vervuiling geeft ook mogelijk uitdroging van het bos door te lage grondwaterstand.Aan de andere kant van het dorp worden we weggejaagd door de stank.De wegen rond het dorp zitten zo vol, dat je het dorp niet eens uitkomt.
Niemand staat hier op te wachten. We roepen college van B&W en de gemeenteraad en ook de Provincie op om serieus naar ons te luisteren.

Laat ik dan nu het spandoek onthullen en de campagne starten om de bevolking over deze plannen te informeren.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel