Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op Belvédère in Maastricht en Greenport in Venlo komt zeer waarschijnlijk een voor Nederland zeldzame ‘duurzame' energiecentrale. De provincie Limburg, die de financiering verzorgt, heeft een vergunning verleend aan Imtech Energie Solutions om in beide steden centrales te bouwen. Deze leveren genoeg energie voor zo'n 65.000 huishoudens.

De centrale bij Greenport in Venlo wekt energie op uit een mix van zonnepanelen, windmolens en biomassa, terwijl die in Maastricht ook gebruik zal gaan maken van waterkracht. Het is de bedoeling dat de centrales grotendeels in 2011 operationeel zijn. De investeringskosten worden geschat op 140 miljoen euro, waarvan de provincie 7,5 miljoen voor de bouw bijdraagt.

De gunning wordt echter pas definitief als Provinciale Staten op 4 juni instemmen.

(Bron: Dagblad de Limburger)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel