Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al weer enige tijd geleden - op 14 juli 2009 - zette de gemeenteraad van Horst aan de Maas het licht op groen om onder voorwaarde medewerking te verlenen aan de Maaswerken Noordelijke Zandmaas en de Centrale zandverwerkingsinstallatie CVI te Grubbenvorst (zie hier het verslag van die raadsvergadering). Een teleurstelling voor Behoud de Parel, die moest vast stellen dat de meerderheid van de raad de door Behoud de Parel ontwikkelde alternatieven afwees. Desalniettemin bleef Behoud de Parel bereid in gesprek te blijven met DCM, het ondernemerscollectief, dat in de Maas nabij Grubbenvorst zand wil gaan winnen.

Sinds de raadsvergadering van 14 juli 2009 heeft Behoud de Parel echter niets meer vernomen van DCM. Ondanks het feit dat na het besluit van de Gemeente Horst aan de Maas aan de Vereniging Behoud de Parel mondeling is toegezegd dat zij op de hoogte gehouden wordt en gesprekspartner is bij de invulling van deze projecten.

Reden voor Behoud de Parel om een brief te scvhrijven naar DCM waarin ze aangeeft tot op heden alle informatie uit dagbladen te hebben vernomen. In haar brief dringt Behoud de Parel er op aan verdere informatie te geven over de actuele stand van zaken,
aangaande de MER-procedure, het stadium van de archeologische onderzoeken en de tijdsplanning van het beveiligingstraject.
Met name dat laatste onderwerp heeft de hoogste prioriteit bij de inwoners van alle dorpen aan de Maas, aldus Behoud de Parel.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel