Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in 2010 heeft de organiserende schutterij mensen opgeroepen als vrijwilliger mee te werken aan een succesvol OLS. De vrijwilligers kregen een vergoeding en zij konden zelf aangeven, aan welke organisatie uit Grubbenvorst die vergoeding uitgekeerd zou worden. Het OLS is een succes geworden en de vereniging Behoud de Parel heeft een stukje in dat succes mogen delen. Gebleken is dat nogal wat vrijwilligers aangegeven hebben hun vergoeding beschikbaar te stellen aan Behoud de Parel. Waaruit blijkt dat de vereniging een groot draagvlak heeft onder de Grubbenvorster bevolking.

De grote steun die Behoud de Parel ontmoette via de vrijwilligers van het OLS was voor André Vollenberg, voorzitter van Behoud de Parel, in weekblad "Mededelingen" zijn dank uit te brengen naar al die vrijwilligers. Diens "open brief" luidde als volgt:

"Behoud de parel wil alle vrijwilligers die hebben geholpen bij het OLS danken. Allereerst voor hun inbreng om het OLS in Grubbenvorst te laten slagen.

Verder voor het ter beschikking stellen van de opbrengsten die dit met zich mee heeft gebracht, en dat zij deze vergoeding aan de vereniging Behoud de Parel willen doneren.

We zullen deze inkomsten in goed overleg besteden ten behoeve van een gezonde Grubbenvorster leefomgeving.

Nogmaals hartelijk dank!

André Vollenberg,
(Behoud de Parel)".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel