Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De overheid investeert de komende jaren flink in de opwekking van minder milieubelastende energie. Een oppepper voor de productie van biogas uit mest en gewasresten, lijkt het. Maar deze energieproductie is niet per definitie gunstig voor het klimaat, stelt Alterra van Wageningen UR.

Co-vergisting is de gecombineerde vergisting van mest en een grondstof als maïs, bermgras of gewasresten, zoals bijvoorbeeld het Nieuw Gemengd Bedrijf dat zich in Horst aan de Maas wil vestigen, dat wil toepassen. Het biogas dat bij deze vergisting vrijkomt wordt door verbranding omgezet in elektriciteit. Omdat co-vergisting minder CO2-uitstoot oplevert, trekt het kabinet ruim 450 miljoen euro uit om ondernemers te stimuleren meer bio-energie op te wekken.

De focus van subsidieregelingen op alleen energieproductie is echter niet gunstig voor de gewenste afname van broeikasgassen in de atmosfeer, blijkt uit studie van Alterra. Onderzoekers vergeleken de energieproductie en de uitstoot van broeikasgassen bij verschillende verhoudingen van de grondstoffen mest en maïs.

Het gebruik van honderd procent maïs levert de meeste energie op. Iedere toevoeging van mest vermindert de energieproductie. Maar tegenover een maximale hoeveelheid energie staat dat er meer methaan weglekt en lachgas vrijkomt dan wanneer ook mest wordt vergist. Daardoor is covergisting niet per definitie klimaatneutraal, volgens onderzoeker Peter Kuikman. ‘Een maximale energieproductie met vergisting van maïs betekent dat de winst van minder CO2-uitstoot deels verloren gaat aan emissie van andere broeikasgassen.’ Met alleen mest als grondstof wordt zelfs de minste hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten.

Door de aandacht van de overheid voor een maximale productie van duurzame energie is vergisting van mest echter minder aantrekkelijk voor boeren, zegt Kuikman. Voor het klimaat zou het volgens de onderzoekers beter zijn als de overheid breder zou kijken dan alleen naar de hoeveelheid geproduceerde energie. In subsidieregelingen zou ook het verdere gebruik van restproducten zoals warmte en de vermeden uitstoot van broeikasgassen betrokken moeten worden.

(Bron: Resource, het weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum, door Laurien Holtjer, 220-11-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel