Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De gemeente Horst aan de Maas heeft aangekondigd dat zij straks - als het Nieuw Gemengd Bedrijf met haar 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens ondanks alle protesten toch gerealiseerd zou worden - goed in de gaten wil houden of de te instaleren luchtwassers goed gebruikt worden. Overigens treedt op 1 januari 2013 het gewijzigde Activiteitenbesluit in werking. Met dit besluit worden diverse agrarische besluiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. In het Activiteitenbesluit is onder andere de verplichting opgenomen om de werking van de luchtwassers vanaf 1 januari 2013 elektronisch te monitoren (zoals blijkt uit dit artikel). Feitelijk kan het NGB - en dus de gemeente - niet veel anders. De meningen over hoe en óf luchtwassers in de gaten gehouden moet worden, zijn nogal verdeeld, zoals blijkt uit een artikel in Boerderij.

De luchtwassers in de intensieve veehouderij zijn vooral bedoeld om amoniak- en fijnstofuitstoot zoveel mogelijk te beperken. Luchtwassers "vreten" echter energie en zijn dus duur voor de ondernemer. In de praktijk betekent dat vaak, dat boeren de luchtwasser gewoon uit zetten of uit laten staan. Met alle overlast voor de omgeving tot gevolg. En de luchtwassers functioneren ook niet altijd even goed en halen helemaal niet zoveel amoniak en - vooral - fijnstof uit de te bewerken stallucht, als vooraf beloofd wordt. In Horst aan de Maas heeft het college van B&W het idee gelanceerd dag en nacht een camera te zetten op de panelen van de luchtwassers bij het NGB, met de veronderstelling dat burgers dan elk moment via de PC kunnen controleren of de luchtwassers voldoende functioneren.

Hoe een en ander uitgewerkt wordt is afwachten. Maar momenteel woedt een discussie over de monitoring van luchtwassers, zoals blijkt uit onderstaand artikel in Boerderij van 24 september.

Meningen verdeeld over monitoring luchtwassers

Behoud de Parel