Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over een tweetal brieven die Actiegroep “Behoud de Parel” gestuurd heeft aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas en het College van GS van de Provincie Limburg. De raadsleden en de Provinciale Statenleden hebben inmiddels ook een afschrift ontvangen van deze twee brieven.

Lees de volledige nieuwsbrief in de bijlage.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel