Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties van Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel zijn bijzonder verheugd over het behouden van dierrechten voor varkens en kippen. Hiermee wordt een grens gesteld aan het aantal kippen en varkens dat de Nederlandse vee-industrie mag houden. Dit plan werd bekend in een brief die staatssecretaris Sharon Dijksma vanochtend naar de Tweede kamer stuurde.

Het dierrechtenstelsel blijft nu in ieder geval tot 2018 intact, terwijl het eerst in 2015 zou verdwijnen. De milieuorganisaties - waaronder Behoud de Parel (zie het artikel hierover)- voeren al weken campagne tegen de ongebreidelde groei van de vee-industrie. Op www.maakvannederlandgeenmegastal.nl hebben al duizenden mensen deelgenomen aan de actie en een kaartje naar Dijksma gestuurd met de oproep van Nederland geen megastal te maken. Met succes: op uitnodiging van Dijksma werden we als gesprekspartner uitgenodigd en serieus genomen: onze standpunten werden wat betreft de dierrechten voor varkens en kippen overgenomen.

Nog geen grenzen voor melkveehouderij
De milieuorganisaties zijn nog wel kritisch op het voornemen van Dijksma om de melkveehouderij in Nederland te laten groeien. Jacomijn Pluimers van Milieudefensie: “Het is duidelijk dat Nederland niet zit te wachten op nog meer vee-industrie, met alle gevolgen van dien.” Die groei wordt toegestaan, als er voldaan wordt aan mestverwerking, maar er is onvoldoende capaciteit om al die mest weg te werken. Daarnaast worden andere milieuproblemen die gepaard gaan met de groei van de melkveehouderij niet opgelost.

“Mestverwerking kan een bijdrage leveren aan de oplossing van het mestprobleem in Nederland. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving geeft nú al aan dat er niet voldoende capaciteit is voor mestverwerking, nu niet en in 2015 nog steeds niet” aldus Pluimers. “Wil de melkveehouderij binnen de milieugrenzen opereren dan moet de omvang van de veestapel direct verbonden worden met de hoeveelheid landbouwgrond. Dat betekent niet nog meer koeien erbij. Anders wordt het dweilen terwijl we de mestkraan verder open zetten.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert in haar evaluatie van het mestbeleid dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid mest. Het PBL geeft verder aan dat mestverwerking een 'end of pipe-maatregel' is, en overige milieuproblemen er niet mee worden opgelost, zoals uitstoot van ammoniak broeikasgassen. De effecten van stank en infectiedruk blijven zelfs volledig onbesproken.

Milieudefensie vindt het wel goed dat de staatssecretaris het heeft over grondgebonden veehouderij als voorwaarde voor uitbreiding. Wel moeten hier duidelijke normen voor komen. Pluimers: “Het kan niet alleen bij een goed voornemen blijven, maar er moet een duidelijke norm worden afgesproken. Niet meer dan twee koeien per hectare gras. Alleen als veehouders hieraan voldoen kunnen ze hun bedrijf uitbreiden.”

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel