Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

behoud de parel boodschap
Met de feestdagen voor de boeg zijn we in Grubbenvorst nog steeds in spanning over 2 uitspraken van de Raad van State.

  • wordt de omgevingsvergunning van Heideveld - onderdeel ven het NGB (het Nieuw Gemengd Bedrijf met 1,2 miljoen kippen, een varkensstal met 35.000 varkens en een mestvergister) - toegekend of niet?
  • wordt de verleende vergunning voor de CVI (Centrale zandverwerkingsinstallatie) door de Raad van State erkend of niet ?

Deze al jaren slepende zaken zorgen er wel voor dat er op dit moment nog geen schop in de grond is voor de beide projecten.

De wens voor een NGB- en een CVI-vrij Grubbenvorst wil ik dan ook voor 2015 herhalen! Zodat in alle opzichten 2015 voor iedereen een gelukkig en gezond jaar mag worden!

Namens het bestuur van de vereniging,
André Vollenberg (voorzitter)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel