Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de acties van “Behoud de Parel” die sinds de vorige nieuwsbrief uitgevoerd zijn. Het gaat dan met name om het aanbieden van 2515 handtekeningen aan Burgemeester Van Rooij van Horst aan de Maas, de acht “Parels” die gebruik gemaakt hebben van het inspreekrecht bij de raadsvergadering van 11 december 2007 en de reactie van Behoud de Parel op uitspraken van Limburgs Gedeputeerde Ger Driessen uit Hors over de manier waarop “Behoud de Parel actie voert. Overigens was Driessen niet de enige die kritiek had op de acties rondom het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). De initiatiefnemers van het NGB stuurden een nieuwsbrief rond, waarin ze de aanval openden op de handtekeningenactie van de artsen in Noord-Limburg, waarover wij u in de vorige nieuwsbrief berichtten.
Tenslotte willen wij u naast enkele “huishoudelijke berichten” oproepen om nu al in uw agenda te noteren dat u dinsdag 12 februari massaal uw stem laat horen bij de gemeenteraadsvergadering over het Nieuw Gemengd Bedrijf.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel