Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand gaat samen met Frank Wassenberg (lijsttrekker voor Partij voor de Dieren bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten) campagne voeren tegen mestvergisters. Op zaterdag 21 februari zal zij in het kader van een protestactie tegen mestvergisters Grubbenvorst aandoen. Het gaat bij deze actie meer in het bijzonder om plannen van het Duitse bedrijf Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) in "Klavertje elf" met een capaciteit van 450.000 ton (lees hier meer over die plannen) en die van het NGB met een capaciteit van 120.000 ton. Die laatste hoort bij de plannen voor de grootste gigastal in Nederland met 35.000 varkens en 1.200.000 kippen en een slachterij.

mestvergsiter neeMestvergisters zijn een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu, maar worden volop gestimuleerd door het kabinet als 'oplossing' voor het enorme mestoverschot in Nederland. Net als andere partijen wil de Partij voor de Dieren een einde aan deze zwaar gesubsidieerde schijnoplossing en komt zij op voor de leefbaarheid op het platteland. Mestvergisters hebben een grote, negatieve impact op de leefomgeving en brengen risico’s mee voor de volksgezondheid en het milieu. Mensen kunnen letterlijk ziek worden van mestvergisters. Omwonenden klagen over stankoverlast, waarbij ze soms dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid. Mensen in De Paes kunnen daarover meepraten (zoals te lezen is op hun website die hier te downloaden is). Er wordt in het hele land dan ook geprotesteerd tegen de mestverwerkers. De Partij voor de Dieren sluit zich hier bij aan.

Voor het protest tegen de mestvergisters in Horst aan de Maas verzamelen de demonstranten zich tussen 15:45 en 16:00 uur aan de Horsterweg 51, bij Herberg de Lindehoeve. Vanaf daar zullen Ouwehand en Wassenberg naar de plek lopen waar de ingang van de mestvergister zal komen en daar symbolisch een protestbord plaatsen. Na afloop willen zij graag met omwonenden in gesprek gaan.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel