Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er komt een spannende tijd aan. Op 12 februari aanstaande wordt in de gemeenteraad van Horst aan de Maas een besluit genomen over de inrichting van het LOG Witveld en of daar ruimte is voor het NGB. En er zit een onderzoeksrapport aan te komen van Blink Milieu Advies over de duurzaamheid van het NGB. Voor het college is dit onderzoek bepalend voor hun besluit definitief door te gaan met het NGB of daar maar mee te stoppen. Behoud de Parel heeft bij de aankondiging van het onderzoek al het vermoeden geuit dat het onderzoek eigenlijk alleen ingezet wordt om de zin van het college door te drijven. Het college ontkent dat bij monde van wethouder Litjens. Het is de komende tijd er op of er onder. Vandaar dat we uw aandacht willen vestigen op twee activiteiten: de presentatie van het actielied van Behoud de Parel in ’t Haeren en de grote demonstratie die Behoud de Parel wil organiseren tijdens de gemeenteraads-vergadering van 12 februari aanstaande. U gaat toch ook mee?

Verder leest u in deze brief nog wat “nieuwtjes”: Zo heeft gedeputeerde Driessen gereageerd op de Open Brief van Behoud de Parel, die 20 december 2007 naar hem gestuurd is; is er opschudding ontstaan over het voornemen van Horst aan de Maas om Kaldenbroek de status van “zeer kwetsbaar natuurgebied” te ontnemen, om het NGB daarmee de ruimte te bieden; heeft de handels-vereniging ZON een brief geschreven aan het college van B&W van Horst aan de Maas, waarin er op aangedrongen wordt niet mee te werken aan de komst van het NGB en wordt melding gemaakt van een bezoek aan het gebied rondom Grubbenvorst van een delegatie van de CDA-fractie in Provinciale Staten van Limburg. En tenslotte is “Behoud de Parel” te vinden op de site LANDROOF. Een site van het gelijknamige televisieprogramma van de VPRO.
Veel lezenswaardig nieuws dus….

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel