Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grubbenvorst, parel aan de Maas
Op dinsdag 24 april hebben een aantal mensen uit Grubbenvorst samen een actiegroep opgericht met de naam "Behoud de Parel". Grubbenvorst, parel aan de MaasDe groep gaat zich bezig houden met alle ontwikkelingen die er rondom Grubbenvorst spelen en die naar de mening van de oprichters het dorp Grubbenvorst insluiten.

Ontwikkelingen
Rondom Grubbenvorst zijn allerlei projecten in gang gezet: de Floriade, de Centrale Zandverwerkingsinstallatie, het Nieuw Gemengd Bedrijf, de uitbreiding van de ZON-Veiling, de aanleg van een nieuwe weg tussen de A67 en A73, een kalfmesterij aan de Losbaan en het glastuinbouwproject Californië. Eerdere plannen voor een zogenaamd Experience Park nabij het Floriadeterrein gaan niet door. En wellicht gaan de plannen voor windmolens aan de Witveldweg ook niet door, als je afgaat op de (recente) kritische reacties van de verschillende fracties in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Daarvoor in de plaats wordt Grubbenvorst wel weer geconfronteerd met de – eventuele – komst van een zogenaamd ‘Polenhotel’ in een voormalig fabriekspand op het industrieterrein.

Doel
De actiegroep stelt zich tot doel waar mogelijk de plannen, die er toe leiden dat Grubbenvorst ingesloten wordt tussen (agro)industriële bedrijven, tegen te houden. En voor zover die plannen toch doorgang zouden mogen vinden, er voor te zorgen dat die bedrijven het open landschap zo weinig mogelijk aantasten.

Naar de mensen
Actiegroep Behoud de Parel gaat zich de eerstkomende tijd vooral richten op de bevolking van Grubbenvorst. Dat kan op allerlei manieren. Onderzocht gaat worden of een eigen website opgezet kan worden en natuurlijk wordt er vaker in de weekbladen gepubliceerd. Daarnaast worden allerlei middelen gebruikt, om de burgers te bereiken. De komende bijeenkomsten van de actiegroep worden daarover besluiten genomen.

Wilt u zich aansluiten bij de werkgroep? Meld u dan aan bij actiegroep "Behoud de Parel".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel