Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Weten “Horst aan de Maas” en “Limburg” wat de effecten zijn van de plannen rondom Grubbenvorst op milieu en volksgezondheid? Die vraag leggen de actiegroepen “Beoud de Parel” en “Tegen de zandverwerkingscentrale” uit Grubbenvorst en de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg voor aan B&W van Horst aan de Maas en aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
Grubbenvorst: Parel aan de Maas...
Daarbij richten de vragen zich met name op de gevolgen van de uitstoot van fijn stof. De drie groepen vragen zich af of de effecten van alle plannen op milieu en gezondheid in samenhang met elkaar worden onderzocht.

Veel plannen rondom Grubbenvorst
Zoals bekend staan er een groot aantal plannen op stapel rondom Grubbenvorst. Het gaat om de ontwikkeling van het tuinbouwgebied Californië (glas); het Nieuwe Gemengde Bedrijf (NGB) met als onderdelen een varkens- en kippenbedrijf (respectievelijk 35.000 varkens en 1,6 miljoen kippen), een slachterij, een kompostbedrijf en een biovergistingsinstallatie; de Zandverwerkingscentrale aan de Maas (Raaieind); de uitbreidingen bij Veiling ZON tot aan de kern van Grubbenvorst; de Floriade en het op hetzelfde terrein geplande Trade Port Noord en tenslotte een Kalvermesterij aan de Losbaan. De plannen brengen ieder op zich een grote toename van transport (vooral vrachtvervoer) met zich mee, wat op zijn beurt de uitbreiding van de infrastructuur (onder andere afslagen en opritten van de A73) noodzakelijk maakt.

Milieu Effect Rapportage (MER)
Bij veel van die plannen zijn de initiatiefnemers verplicht om een zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen. In zo’n MER worden de negatieve effecten van de plannen op het milieu beschreven en op welke manier men denkt die effecten te kunnen minimalise-ren. Daarbij wordt niet gekeken naar de situatie waarin alle projecten gerealiseerd zijn, waar-bij sprake is van een opeenstapeling van milieueffecten.

Fijnstofalarm
De opeenstapeling geldt bijvoorbeeld in sterke mate voor de fijnstofwaarden in de regio. Fijn stof kan de gezondheid van de burgers bedreigen en verdient dan ook de bijzondere aandacht van de gemeentelijke en provinciale bestuurders, volgens de drie groepen. De verwachtte cu-mulatieve verhoging van de concentratie fijn stof maakt dat de groepen zich ernstige zorgen maken over de volksgezondheid. Dat is dan ook de reden voor hun vragen aan de bestuurscolleges.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel