Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

VROOMSHOOP - Een klein jaar bestaat de stichting Vrom? (Vroomshoop en omgeving mesthoop?) inmiddels. De stichting kijkt met tevredenheid terug op die periode, zo zegt woordvoerder J. Veldhuis.

De belangrijkste doelstelling, het wakker schudden van de bevolking en de politiek over de 'mega-ontwikkelingen' in het gebied Fortwijk, is zeker gehaald.

Maar het is zeker nog niet voldoende om de ontwikkelingen echt tegen te houden, vervolgt Veldhuis. Het is mooi, dat de gemeenteraad vorig jaar november het voorbereidingsbesluit nam waardoor Fortwijk voor een jaar 'op slot' zit, maar dat betekent nog niet dat er daarna geen 'varkensflats' kunnen komen. De aanvragen van Family Farmers uit Noord Brabant voor twee vestigingen en van varkensbedrijf Schuttert uit Ommen voor één vestiging liggen er nog steeds. Net als D. Bouma, ook lid van het bestuur van Vrom?, krijgt Veldhuis vaak de vraag van omwonenden van Fortwijk of het nu klaar is en of er nu niets meer met Fortwijk kan gebeuren. Bouma is binnen het bestuur bij uitstek degene die bijhoudt wat er in de landelijke en provinciale politiek aan rapporten over de intensieve veehouderij verschijnt. Die rapporten stellen hem allesbehalve gerust. "Zo is er een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, waarin staat dat megabedrijven geen gevaar zijn voor de volksgezondheid Maar er staat ook in, dat er bij de aanvraag voor vestiging van zo'n bedrijf wel een gezondsheidseffectrapportage moet komen. Als de volksgezondheid niet in het geding is, waarom moet er dan zo'n GER komen?", vraagt Bouma zich af.

Verleden week donderdag zei wethouder A. Koops van 't Jagt op een ledenvergadering van LTO- Twenterand, dat er in Fortwijk ruimte is voor maximaal tien bedrijven. Reden te meer, aldus Veldhuis en Bouma, om als Vrom? op het vinkentouw te blijven zitten en door te gaan met voorbereidingen voor verdere acties.

(Bron: Tubantia, 27-2-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel